Kultura globalna - definicja, cechy, wady i zalety, przykłady

Kultura globalna to zjawisko zachodzące w skali całego świata (ewentualnie z małymi wyjątkami), prowadzące do przekształcania się i ujednolicania poszczególnych kultur krajowych i narodowych zgodnie z kierunkamidominującymi w kulturze najbardziej ekspansywnych krajów (ekspansja w sferze ekonomicznej i ściśle powiązanej z nią sferze kulturalnej).

Kulturę globalną można także rozumieć poza kontekstem geograficznym - globalny jako całościowy - tym samym dotyka ona wszystkich dziedzin życia człowieka od ekonomii, polityki, media, przez życie społeczne etc.

Rozwój kultury globalnej jest silnie powiązany z postępowaniem zjawiska globalizacji, która w ostatnich latach dotyczy praktycznie każdej sfery życia człowieka, a najbardziej sfer politycznej, ekonomicznej i właśnie kulturalnej.

Rozwój kultury globalnej, która w dominującej części dyktowana jest kulturą krajów najbogatszych (w tym przede wszystkim USA) wynika z bardzo dużego rozwoju znaczenia mediów (początkowo radia, potem telewizji, a obecnie przede wszystkim sieci internetowej. Ogromne znaczenie mają także działania globalnych korporacji, które poszukując dróg zwiększenia rynku zbytu swoich produktów i usług lansują pewne mody i potrzeby w krajach całego świata.

Kultura globalna – wady

- postępująca homogenizacja kultury,
- odchodzenie od kultur regionalnych (szczególnie w krajach uboższych),
- promowanie wzorców i stylów życia niekoniecznie przystających do lokalnych warunków,
- zbyt duża komercjalizacja kultury globalnej wpływająca na jej często niski poziom i powierzchowność.

Kultura globalna – zalety

- promowanie dobrych wzorców dotyczących np. rodziny, ustroju politycznego itp.,
- możliwa promocja zdrowego trybu życia,
- możliwa ingerencja opinii publicznej w różnego rodzaju zagrożenia w innych krajach.

Polecamy również:

 • Kultura materialna - definicja, przykłady, charakterystyka

  Kultura materialna jest pewnym wycinkiem szerszego pojęcia kultury jako całokształtu dorobku ludzkości, który jest przekazywany między kolejnymi pokoleniami. Kultura materialna odnosi się do materialnych, tj. namacalnych kwestii kulturowych – przedmiotów, obiektów. Więcej »

 • Kultura duchowa - definicja, przykłady, charakterystyka

  Kultura duchowa to inaczej kultura niematerialna – część szerszego pojęcia kultury, która obejmuje zespół duchowych i intelektualnych osiągnięć człowieka, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Kultura niematerialna jest bardzo istotnym elementem kultury z punktu widzenia grupy społecznej i... Więcej »

 • Kultura wysoka - definicja, cechy, przykłady

  Kultura wysoka inaczej nazywana jest kulturą elitarną, ponieważ może ją tworzyć jedynie dość wąska grupa osób, która posiada określone kompetencje. Podobnie jest z odbiorcami kultury wysokiej – nie wszyscy mają bowiem wiedzę, doświadczenie, gust, wrażliwość, a także umiejętności... Więcej »

 • Kultura masowa - definicja, cechy, przykłady

  Kultura masowa jest specyficzną odmianą kultury, której podstawowym celem jest zaspokojenie potrzeb i gustów masowej publiczności. Przeciwieństwem kultury masowej jest kultura wysoka (elitarna), która znajduje zdecydowanie mniejszą grupę odbiorców. Więcej »

 • Kultura popularna - definicja, przykłady, wady i zalety

  Kultura popularna jest pojęciem odnoszącym się do podobnego zjawiska jak kultura masowa – tworzenia kultury o zróżnicowanej jakości, która ma odpowiadać na gusta jak największego grona odbiorców. Kultura popularna bardzo często kieruje się chęcią zysku i aktualną modą. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 1 =
milunia
2019-03-14 11:20:03
dziękuje :)
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42