Media a kultura - rola mediów w kształtowaniu kultury

Współczesny świat nie może się obejść bez działalności mediów, których celem jest m.in. przekazywanie informacji na temat bieżących wydarzeń oraz interpretowanie ich znaczenia w kontekście potencjalnych skutków.  Media stanowią także bardzo ważną funkcję w kształtowaniu kultury – ich zasięg i wszechobecność powoduje promowanie określonych wzorców zachowania, mody, stylów życia itp., niezależnie od szerokości geograficznej.

Koniecznie należy jednak podkreślić, że – w związku z komercjalizacją świata mediów – promowana przez media kultura ma określony kształt i najczęściej jest nastawiona na konsumpcję dóbr i usług dostarczanych przez sponsorów programów medialnych. W ten sposób kształtuje się kultura masowa/popularna żywiąca się programami o niskiej wartości artystycznej i intelektualnej, modą i rozrośniętym konsumpcjonizmem odbiorców.

Media mogą oddziaływać na kulturę i kształtować ją poprzez m.in.:

- język stosowany w mediach (ma bardzo duże znaczenie, ponieważ w znaczący sposób oddziałuje na odbiorców – obecnie obserwujemy znaczny wzrost agresji języka mediów, szczególnie w sferze politycznej. Warto zaznaczyć, że zabieg stosowania mocnego języka jest często skutecznym sposobem przyciągnięcia odbiorców).

- treść emitowanych programów/artykułów – programy i artykułu danego medium w dużej mierze zależą od jego władz, powinny być jednak zgodne z ogólną linią przyjętą przez daną telewizję czy wydawnictwo. Coraz częściej media rezygnują z programów edukacyjnych, wartościowych programów muzycznych itp. na rzecz tego, co odbiorcy chcą oglądać – czyli np. seriale, amerykańskie filmy itp. Należy zaznaczyć, że misją Telewizji Publicznej jest prowadzenie działalności edukacyjnej, jednak ze względu na dużą konkurencję medialną i problemy z uzyskiwaniem pieniędzy z abonamentu, możliwości finansowe dot. programów edukacyjnych są znacznie okrojone.

- dobór reklamodawców i godzin wyświetlania reklam – reklamy przynoszą właściwy zysk twórcom mediów telewizyjnych i prasy, toteż wydawcy przywiązują do nich szczególną wagę. Zbyt duża ilość reklam może powodować obniżenie jakości przekazu nawet wartościowych programów, reklamy mogą także negatywnie wpływać na najmłodszych odbiorców.

- zawartość programów informacyjnych – wybór i przekazanie w skróconej formie najważniejszych wydarzeń dnia jest bardzo trudnym zadaniem, jednak w znaczący sposób kształtuje kulturę odbiorców, ich wiedzę o świecie i sposób jego postrzegania.

Wpływ mediów na kulturę może być zarówno korzystny, jak i niekorzystny. Obecnie jednak można zaobserwować dominację negatywnego wpływu mediów, wynikający z nastawienia na zysk, a w związku z tym spadek aspiracji twórców do rzetelnego rozwoju kultury odbiorców.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 5 =
Ostatnio komentowane
Przydały mi się te choroby
• 2022-10-02 10:10:41
Yyy
• 2022-10-01 13:23:41
Super przydało mi się to do zadania z Religii
• 2022-09-29 12:48:27
Dziękuję, pomogło mi w nauce :)
• 2022-09-29 12:05:27
Bardzo pomocny
• 2022-09-29 09:23:04