Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X

Aktywa i pasywa - definicja, przykłady

Ostatnio komentowane
Niesamowite hostingserwery.com
Linux • 2019-06-16 16:47:25
przydalo sie
jjoojo • 2019-06-13 14:46:18
Nie tyle rozwód co uznanie małżeństwa za nieważne dr Arletta Bolesta adwokat kości...
Arletta Bolesta • 2019-06-12 13:59:29
Abstrakcjonizm operuje abstrakcją! Zrezygnował, jak sam autor pisze, z wszelkiej figurat...
Anna • 2019-06-11 17:31:16
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Aktywa

Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń z przeszłości, które spowodują w przyszłości korzyści finansowe dla firmy. Najprościej można powiedzieć, że aktywa to wszystkie składniki majątku, kontrolowane przez przedsiębiorstwa, przedstawione w ujęciu wartościowym. Kryterium podziału aktywów jest ich płynność, czyli czas, który pozwala na ich zamianę w środki pieniężne. Dlatego dzielimy je na aktywa obrotowe i trwałe.

Przykłady aktywów:

- środki finansowe wniesione na działalność firmy,

- należności za sprzedane usługi lub towary,

- urządzenia biurowe potrzebne do prowadzenia działalności,

- licencje na oprogramowanie potrzebne dla firmy,

- znaki towarowe,

- patenty,

- prawa autorskie,

- lokale firmy.

Pasywa

Pasywa to źródło pochodzenia środków gospodarczych. Są to źródła finansowania, które wskazują kto wyposażył firmę w odpowiednie środki. Doskonale pokazują w jaki sposób zostały sfinansowane aktywa. Pasywa są przedstawiane zgodnie ze stopniem wymagalności w podziale na kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy).

Przykłady pasywów:

- kapitał zakładowy,

-  akcje, udziały,

- zaciągnięte kredyty przez firmę,

- zobowiązania firmy: zamiar zakupu usług informatycznych, zobowiązani z tytułu dostaw materiałów i towarów.

Bilans

Aktywa i pasywa w określonym momencie czasu tworzą tzw. bilans. Zawiera on informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej firmy w określonym momencie, np. w konkretnym dniu.

Polecamy również:

Komentarze (0)
1 + 5 =
echo $this->Html->script('core.min'); echo $this->Html->script('blockadblock.js'); echo $this->Html->script('fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->css('/js/fancybox/jquery.fancybox-1.3.4.min'); echo $this->Html->script('jnice/jquery.jNice', array('async' => 'async')); echo $this->Html->css('/js/jnice/jNice.min');