Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Aktywa i pasywa - definicja, przykłady

Aktywa

Aktywa to kontrolowane przez firmę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku zdarzeń z przeszłości, które spowodują w przyszłości korzyści finansowe dla firmy. Najprościej można powiedzieć, że aktywa to wszystkie składniki majątku, kontrolowane przez przedsiębiorstwa, przedstawione w ujęciu wartościowym. Kryterium podziału aktywów jest ich płynność, czyli czas, który pozwala na ich zamianę w środki pieniężne. Dlatego dzielimy je na aktywa obrotowe i trwałe.

Przykłady aktywów:

- środki finansowe wniesione na działalność firmy,

- należności za sprzedane usługi lub towary,

- urządzenia biurowe potrzebne do prowadzenia działalności,

- licencje na oprogramowanie potrzebne dla firmy,

- znaki towarowe,

- patenty,

- prawa autorskie,

- lokale firmy.

Pasywa

Pasywa to źródło pochodzenia środków gospodarczych. Są to źródła finansowania, które wskazują kto wyposażył firmę w odpowiednie środki. Doskonale pokazują w jaki sposób zostały sfinansowane aktywa. Pasywa są przedstawiane zgodnie ze stopniem wymagalności w podziale na kapitały własne oraz zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (kapitał obcy).

Przykłady pasywów:

- kapitał zakładowy,

-  akcje, udziały,

- zaciągnięte kredyty przez firmę,

- zobowiązania firmy: zamiar zakupu usług informatycznych, zobowiązani z tytułu dostaw materiałów i towarów.

Bilans

Aktywa i pasywa w określonym momencie czasu tworzą tzw. bilans. Zawiera on informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej firmy w określonym momencie, np. w konkretnym dniu.

Zobacz również

Losowe zadania

 • Skrócenie długości

  Obserwator stojący na Ziemi zmierzył długość statku kosmicznego i wynosi ona 1/2 długości spoczynkowej. Z jaką prędkością poruszał się statek kosmiczny względem tego obserwatora?

  0 Odpowiedz Więcej
 • Odległość i wysokość obrazu

  Oblicz wysokość i odległość obrazu od soczewki o zdolności skupiającej 5D, jeżeli przedmiot ten ma wysokość 2 cm i ustawiony jest w odległości 10 cm od tej soczewki.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Dolegliwości i choroby skóry

  Wymień przykładowe dolegliwości i choroby skóry oraz określ sposoby ochrony przed nimi.

  0 Odpowiedz Więcej
 • Obliczanie procentów

  W szkole jest organizowany egzamin maturalny, a żeby móc go przeprowadzić uczniowie będą podzieleni na 4 sale. W pierwszej sali ustawiono 7 rzędów po 4 ławki, w drugiej sali ustawiono 35 miejsc dla zdających, w trzeciej sali znajdują się 53 miejsca, a w ostatniej jest ustawionych 6 rzędów po 4 ławki. Wiadomo, że 20%...

  0 Odpowiedz Więcej
 • W oparciu o posiadaną wiedzę dotyczącą zjawiska elektrolizy, uzupełnij tabelę

  W trzech elektrolizerach prowadzono elektrolizę wodnych roztworów: siarczanu(VI) sodu, wodorotlenku litu oraz chlorku potasu, z użyciem elektrod grafitowych. Uzupełnij tabelę, a następnie podaj nazwy produktów reakcji które powstały w elektrolizerze nr 2. Elektrolizer I II III Obserwacje ...

  0 Odpowiedz Więcej
Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
Synod w Jamni zaczyna być podważany jako niezaistniały.
Marcin • 2020-08-01 22:23:11
Pomylono kąty
dsf • 2020-06-22 16:11:37
wow
Kasia • 2020-06-17 11:55:30
jezu ale trudne
iwo • 2020-06-16 18:19:06
dzieki
halinka • 2020-06-15 11:00:28