Problem głodu i biedy na świecie - WOS

Głód i bieda (ubóstwo) – definicje

Głód, czyli skrajny niedobór pożywienia, jest poważnym problemem na skalę światową, bowiem dotyka znacznej liczby ludności, zwłaszcza w wybranych rejonach świata (takich jak np. kraje Trzeciego Świata). Brak możliwości zaspokojenia podstawowych, niezbędnych biologicznych potrzeb człowieka przyczynia się do radykalnego zwiększenia liczby zachorowań na rozmaite choroby, wycieńczenia organizmu, a nawet śmierci. Obok zjawiska głodu jeszcze liczebniejsze grupy ludności dotyka problem niedożywienia.

Problem głodu i niedożywienia bezpośrednio związany jest z kwestią ubóstwa (biedy). Badacze problemu nie ustalili jednej powszechnie uznanej definicji terminu – istnieje obok siebie kilka znaczeń. H. Zandler uznał, iż „ubóstwo to specyficzna indywidualna sytuacja niedoboru lub swoisty fenomen, wprawdzie relatywnie jednorodnych, ale zarazem zmarginalizowanych grup społecznych”, z kolei Amartya Sen wskazuje, że bieda to „niezdolność do pełnowartościowego życia, spowodowana niedostatkiem środków ekonomicznych”.

Głód i bieda – charakterystyka

Problem głodu i ubóstwa jest tym większy i bardziej niepokojący, że - zgodnie z obliczeniami i statystykami - światowa produkcja żywności powinna bez problemu starczać na pokrycie potrzeb żywieniowych wszystkich mieszkańców Ziemi. Tak się jednak nie dzieje. Występuje wyraźna dysproporcja pomiędzy krajami, które posiadają duże nadwyżki żywności (i z powodu dużych kosztów ich utrzymania, np. magazynowania, niszczą je) a państwami, które nie są w stanie wytworzyć tyle jedzenia, by zapewnić konieczne minimum dla swoich obywateli, z kolei na import pożywienia z innych krajów nie posiadają wystarczających zasobów finansowych.

Jesienią 1996 roku odbywała się w Rzymie Światowa Konferencja Żywnościowa, podczas której zaprezentowano dane statystyczne dotyczące zjawiska głodu i niedożywienia. Zgodnie z nimi w połowie lat 90. XX wieku głodu doświadczyło 840 milionów ludzi. Szczególnie mocno dotknięte zjawiskiem głodu i ubóstwa są kraje tzw. Trzeciego Świata (m.in. Somalia, Sudan, Etiopia, Czad, Mozambik), ale występują one także w innych rejonach świata, np. w Rosji, Tadżykistanie, Mongolii, Armenii, Korei Północnej, Azerbejdżanie czy choćby na Kubie. W krajach tych, oprócz ubóstwa i głodu, bardzo często ogromny problem stanowi również brak dostępu do czystej (pitnej) wody.

By zwalczać zjawisko głodu, niedożywienia i ubóstwa powstała sieć organizacji, które aktywnie im przeciwdziałają i dostarczają już gotową żywność, jak również pracują nad polepszeniem technik uprawy i hodowli, by kraje dotknięte tymi problemami mogły samodzielnie zaopatrzyć się w pożywienie. Różnego typu akcje humanitarne odgrywają niebagatelną rolę w niwelowaniu skutków i zapobieganiu powstawania tych zjawisk.

Polecamy również:

  • Przyczyny biedy i głodu na świecie

    W świecie naukowym zwykło się wyróżniać trzy teorie powstawania zjawiska ubóstwa. Zgodnie z pierwszą - ubóstwo jest wynikiem osobistych postaw osób ubogich. W przypadku drugiej teorii mówi się, że to kwestia pojawienia się pewnych czynników sytuacyjnych. Więcej »

  • Problem ubóstwa i głodu na świecie - rejony, kraje, statystyki

    Według Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dobowa wartość kaloryczna pokarmów wystarczająca dla normalnego funkcjonowania organizmu dorosłego człowieka wynosi 2500 kcal (wartość pożądana to 2700 kcal). Są to oczywiście wartości uśrednione. Więcej energii potrzebują... Więcej »

  • Akcje humanitarne na świecie, pomoc humanitarna - definicja, na czym polega, przykłady

    Pomocą humanitarną nazywamy działania podejmowane, by udzielić pomocy ludziom, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji przeważnie w wyniku różnego rodzaju katastrof lub klęsk. Zatem głównym zadaniem, które spełnia pomoc humanitarna jest ratowanie i ochrona życia ludzkiego,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19