Prekaria

Wyjaśnij, czym były prekaria.

Liceum Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
01.05.2020 11:06

Prekariami (nazwa pochodzi od łacińskiego precarium, co oznacza „prośba”) nazywano oddawanie gruntów należących do Kościoła w czasową dzierżawę. Zwyczaj ten narodził się w państwie Franków w czasie rządów merowińskich. Kościół najczęściej przekazywał do użytkowania te dobra ziemskie, których nie był w stanie samodzielnie zagospodarować. Za pomocą prekariów Kościół mógł zjednywać sobie wpływowe osoby. Zdarzało się również, że to właściciele ziemscy, chcąc uzyskać wsparcie Kościoła, przekazywali mu ziemię na własność, a następnie uzyskiwali możliwość jej czasowego użytkowania.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: