Sakrament chrztu - strona 4

boku Jezusa (J 19, 34) są zapowiedzią dwóch sakramentów: chrztu i Eucharystii.

Kościół udziela chrztu od dnia Pięćdziesiątnicy, czyli od momentu Zesłania Ducha Świętego. Wówczas w swoim pierwszym wystąpieniu jako Głowy Kościoła św. Piotr powiedział do Żydów:

Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego. (Dz 2, 38)

Należy zaznaczyć, że pomiędzy chrztem Janowym, a chrztem jako sakramentem chrześcijan jest różnica, którą zaznacza sam Jan:

Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. (Mt 3,11)

Dzięki Duchowi Świętemu chrzest jest nie tylko obmyciem z grzechów, ale przynosi on również usprawiedliwienie i uświęcenie człowieka.

Warunki chrztu

Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony. (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 864)

Chrzest jako sakrament zawsze musi być poprzedzony z wiarą w Chrystusa – chrzest jest nazywany sakramentem wiary. Z drugiej strony chrzest może być udzielany dzieciom, gdyż jest darem Bożym, który nie wymaga od

Polecamy również:

  • Obrzęd chrztu świętego

    Już sama nazwa chrzest została nadana ze względu na główny obrzęd, przez który jest sakrament wypełniany: chrzcić oznacza „zanurzyć, pogrążyć”. W interpretacji Kościoła owo zanurzenie w wodzie jest symbolem śmierci i zmartwychwstania katechumena na wzór Chrystusa i w Chrystusie. Więcej »

  • Znaczenie chrztu

    Chrzest jest uważany za najpiękniejszy dar Boga. Po przyjęciu tego sakramentu człowiek staje się dzieckiem Bożym i równocześnie członkiem Ciała Chrystusa, zatem wchodzi do wspólnoty, jaką jest Kościół: Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (1 Kor 12,13). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10
rr
a2 • 2022-01-15 13:25:09