Podział religii (religie narodowe, naturalne, objawione, teizm, deizm i in.) - strona 2

salistyczne

Religie światowe, czyli uniwersalistyczne, to te religie, które objęły swym zasięgiem znaczne obszary ziemskiego globu i różnorodne ludy. Są w założeniu adresowane do wszystkich ludzi i nastawione na zdobywanie nowych wyznawców, tj. zakładają misyjność. Do takich religii należy: chrześcijaństwo, islam, buddyzm, a z wymarłych manicheizm.

Biorąc pod uwagę ilość bóstw w panteonie można wyróżnić: politeizm, henoteizm, monoteizm. W ramach monoteizmu z kolei: teizm, deizm, panteizm oraz panenteizm.

politeizm

Politeizm to pojęcie używane na określenie tych religii, w których występuje wiara w istnienie wielu sił nadprzyrodzonych (np. bogów). Przeciwieństwem politeizmu jest przekonanie o istnieniu jednej siły lub jednego boga – monoteizm. Do najbardziej znanych religii politeistycznych zalicza się religie m.in.: starożytnego Egiptu, starożytnej Grecji, wierzenia Azteków, shinto, religię Słowian. Zazwyczaj w politeizmie występuje panteon, czyli hierarchia bóstw. 

henoteizm

Henoteizm jest formą przejściową między politeizmu a monoteizmem, w której jedno bóstwo zajmuje dominujące miejsce w kulcie religijnym, jest wywyższane w stosunku do pozostałych i stoi na czele panteonu. Jest to typ

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39