Obrzędy zakończenia

Na obrzędy zakończenia Mszy Świętej składają się:

1. Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie pojawiają się zazwyczaj w niedziele. Mszał Rzymski podkreśla, że mają one być krótkie. Treść ogłoszeń najczęściej dotyczy życia wspólnoty parafialnej.

2. Pozdrowienie kapłańskie

Kapłan wypowiada słowa „Pan z Wami”, a lud odpowiada „I z duchem twoim”.

3. Błogosławieństwo

Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty – wypowiadając te słowa kapłan kreśli znak krzyża nad wiernymi, którzy z kolei wykonują znak krzyża na sobie i odpowiadają Amen.

W niektórych dniach i okolicznościach powyższą formułę zastępuje, zgodnie z przepisami, inna uroczysta formuła błogosławieństwa bądź modlitwa nad ludem.

4. Rozesłanie 

Kapłan (bądź diakon) wypowiada słowa Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni wierni odpowiadają Bogu niech będą dzięki.

5. Zejście

Zejście może mieć krótką formę (kapłan/kapłani wraz z asystą udają się najkrótszą drogą do zakrystii) lub uroczystą (przyjmującą formę procesji). Zejściu towarzyszy pieśń być zgodna z okresem liturgicznym.

Przed zejściem z prezbiterium do zakrystii kapłani i diakoni, którzy sprawowali liturgię, całują ołtarz (tzw. oddanie czci ołtarzowi) i przyklękają przed tabernakulum (gdy w środku jest Przenajświętszy Sakrament).

Obrzędy zakończenia opuszcza się (bądź podaje się wyłącznie ogłoszenia), kiedy zaraz po Mszy świętej ma miejsce nabożeństwo. Wtedy błogosławieństwo i rozesłanie ludu jest na końcu następującego po Mszy obrzędu liturgicznego. 

Polecamy również:

  • Obrzędy wstępne Mszy Świętej

    Celem obrzędów wstępnych jest wprowadzenie zgromadzonych wiernych w całą liturgię, czyli przygotowanie do liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Wyróżnia się wśród nich: pieśn na wejście, wejście, pozdrowienie ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie ludu, wprowadzenie do liturgii dnia, akt... Więcej »

  • Liturgia słowa i homilia

    Liturgia Słowa to pierwsza część Mszy świętej, której centrum stanowi głoszenie słowa Bożego. Następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną. Jest związana z czytaniem ksiąg świętych. Czytania wykonywane są z ambony. Więcej »

  • Liturgia eucharystyczna

    Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 5 =
Laura
2022-05-31 19:24:08
Dziękuję za pomoc
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24