Liturgia Mszy Świętej

Msza święta jest podstawowym obrzędem liturgicznym; obrzędem podczas którego sprawowany jest sakrament Eucharystii. Z tego względu ma ona charakter ofiarny –  w czasie Mszy św. w sposób bezkrwawy odtworzona zostaje ofiara Jezusa złożona na krzyżu. To sakramentalne uobecnienie ofiary Chrystusa jest właśnie istotą Mszy świętej.

Sama nazwa „Msza” (łac. Missa) pochodzi najprawdopodobniej ze zwrotu kończącego obrzęd ite, missa est, czyli „Idźcie, Msza się skończyła”.

Niektórzy, odnosząc się  do tego samego imiesłowu  (mittere – posyłać), tłumaczą nazwę missa jako modlitwy wysyłane ku Bogu w czasie sprawowania czynności świętych.

Można się także spotkać z innymi określeniami liturgii Mszy św. np. łamanie chleba , Uczta Pańska, Najświętsza Ofiara, Eucharystia. Wszystkie one nawiązują do sprawowanej Komunii świętej. Dlatego momentu ustanowienia Mszy świętej jako obrzędu, należy szukać w ustanowieniu samego sakramentu Eucharystii. Dokonał go Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy:

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
SUPER DZIĘKI BARDZO
PO PROSTU KULFON • 2020-11-29 18:49:53
elo
maciek z kalisza • 2020-11-29 11:56:35
ta
ja • 2020-11-29 11:21:27
dzięki
twój stary • 2020-11-28 14:23:27
super
andrzej • 2020-11-28 13:21:14