Liturgia Mszy Świętej

Msza święta jest podstawowym obrzędem liturgicznym; obrzędem podczas którego sprawowany jest sakrament Eucharystii. Z tego względu ma ona charakter ofiarny –  w czasie Mszy św. w sposób bezkrwawy odtworzona zostaje ofiara Jezusa złożona na krzyżu. To sakramentalne uobecnienie ofiary Chrystusa jest właśnie istotą Mszy świętej.

Sama nazwa „Msza” (łac. Missa) pochodzi najprawdopodobniej ze zwrotu kończącego obrzęd ite, missa est, czyli „Idźcie, Msza się skończyła”.

Niektórzy, odnosząc się  do tego samego imiesłowu  (mittere – posyłać), tłumaczą nazwę missa jako modlitwy wysyłane ku Bogu w czasie sprawowania czynności świętych.

Można się także spotkać z innymi określeniami liturgii Mszy św. np. łamanie chleba , Uczta Pańska, Najświętsza Ofiara, Eucharystia. Wszystkie one nawiązują do sprawowanej Komunii świętej. Dlatego momentu ustanowienia Mszy świętej jako obrzędu, należy szukać w ustanowieniu samego sakramentu Eucharystii. Dokonał go Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy:

Następnie wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc: «To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» Tak samo i kielich po wieczerzy, mówiąc: «Ten kielich to Nowe

Polecamy również:

 • Obrzędy wstępne Mszy Świętej

  Celem obrzędów wstępnych jest wprowadzenie zgromadzonych wiernych w całą liturgię, czyli przygotowanie do liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Wyróżnia się wśród nich: pieśn na wejście, wejście, pozdrowienie ołtarza, znak krzyża, pozdrowienie ludu, wprowadzenie do liturgii dnia, akt... Więcej »

 • Liturgia słowa i homilia

  Liturgia Słowa to pierwsza część Mszy świętej, której centrum stanowi głoszenie słowa Bożego. Następuje po obrzędach wstępnych, a przed liturgią eucharystyczną. Jest związana z czytaniem ksiąg świętych. Czytania wykonywane są z ambony. Więcej »

 • Liturgia eucharystyczna

  Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

 • Obrzędy zakończenia

  Na obrzędy zakończenia Mszy Świętej składają się: ogłoszenia duszpasterskie, pozdrowienie kapłańskie, błogosławieństwo, rozesłanie i zejście. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Super pozdrawiam
Marek • 2022-01-18 11:58:05
przeczytałam ziemniaki zamiast ziemianki
twój stary • 2022-01-16 19:26:37
ok
kasia • 2022-01-16 17:06:50
dziekuje
jan usz • 2022-01-16 16:19:55
witam polecam
Zbyszek • 2022-01-16 12:57:10