Liturgia Godzin

Zawsze trzeba się modlić i nie ustawać.  (Łk 18, 1)

Liturgia Godzin to codzienna modlitwa Kościoła. Może przyjmować formę zarówno modlitwy publicznej, jak i modlitwy indywidualnej, niemniej zgodnie ze słowami „Ogólnego Wprowadzenia do Liturgii Godzin”: Liturgia godzin nie jest naszą modlitwą prywatną, bo jeśli nawet odmawiana jest samotnie, zawsze jest modlitwą w imieniu Kościoła. [OWLG 108]. W sposób szczególny do modlitwy tej zobowiązani są – poprzez przyjęcie święceń – diakoni, prezbiterzy i biskupi. O tym obowiązku traktuje kanon 1174 z Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Celem Liturgii Godzin jest uświęcenie czasu w ciągu całego dnia, dlatego jest ona podzielona na określone godziny w cyklu całodobowym. Polega ona na odczytywaniu i słuchaniu fragmentów Pisma Świętego (lub innych źródeł) oraz wspólnym recytowaniu lub śpiewaniu psalmów bądź różnych modlitw. Zestaw modlitw na cały dzień nazywany jest Oficjum.

Liturgia Godzin bywa określana przedłużeniem celebracji eucharystycznej. Składa się z: Jutrzni (modlitwy porannej), Nieszporów (modlitwy wieczornej), Tercji (modlitwy przedpołudniowej), Seksty (modlitwy południowej), Nony (modlitwy popołudniowej) i Komplety (modlitwy na zakończenie dnia). Obecnie modlitwy w ciągu dnia stają się coraz mniej powszechne. Czasem wśród godzin kanonicznych wyróżnia się także Wezwanie (odmawiane na rozpoczęcie modlitwy liturgicznej w danym dniu) oraz Godzinę Czytań (odmawiana obecnie o dowolnej porze dnia).

Każda z tych godzin ma prostą i podobną do siebie strukturę. Składa się bowiem z: wprowadzenia, hymnu, psalmodii (układu trzech psalmów), czytania z pisma Świętego, antyfony (responsorium), modlitwy na zakończenie oraz błogosławieństwa. Kościół zaleca przy tym, aby wszystkie części Liturgii Godzin były śpiewane (poza czytaniami).

Na potrzeby Liturgii Godzin stworzono osobną księgę liturgiczną zwaną brewiarzem (łac.  krótki spis, wyciąg). Z brewiarza mogą korzystać  zarówno kapłani, jak i wierni świeccy. Jest on podzielona na IV tomy –  każdy z tomów zawiera teksty na inny okres roku liturgicznego:

tom I. Adwent i Okres Bożego Narodzenia

tom II. Wielki Post i Okres Wielkanocy

tom III. Okres Zwykły (od 1 do 17 niedzieli)

tom IV. Okres Zwykły (od 18 do końca roku kościelnego)

W księgarniach katolickich można się także spotkać ze specjalnym Brewiarzem dla świeckich, ograniczonym do 3 godzin: Jutrzni, Nieszporów i Komplety.

Odpowiedniki Liturgii Godzin można znaleźć w innych Kościołach chrześcijańskich: w Kościołach Wschodnich ( tzw. dobowy cykl nabożeństw), w Kościele anglikańskim oraz w Kościele ewangelickim. W Kościele rzymskokatolickim sama nazwa Liturgia Godzin została wprowadzona w ramach reform po Soborze Watykańskim II. 

Polecamy również:

  • Jutrznia

    Jutrznia to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim o brzasku nowego dnia. Jest zatem uświeceniem porannych godzin, a równocześnie stanowi wspomnienie zmartwychwstania Jezusa. Więcej »

  • Nieszpory

    Nieszpory są nabożeństwem odprawianym wieczorem, pod koniec dnia. Stanowią przedostatnią część Liturgii Godzin (ostatnią jest Kompleta). Jej początki sięgają IV wieku. Więcej »

  • Kompleta

    Kompleta to ostatnia modlitwa Liturgii Godzin, czyli równocześnie ostatnia modlitwa dnia. Odmawia się ją przed spoczynkiem; może być odmawiana nawet po północy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42