Jutrznia

Jutrznia to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim o brzasku nowego dnia. Jest zatem uświeceniem porannych godzin, a równocześnie stanowi wspomnienie zmartwychwstania Jezusa. Jest również pierwszą część Liturgii Godzin. Jej dzisiejsza forma obowiązuje od 1971 r.

Struktura Jutrzni wygląda następująco:

1) nabożeństwo rozpoczyna się Wezwaniem lub wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie (o ile taki jest, gdyż Jutrznia jako modlitwa poranna może być również odmawiana prywatnie): Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Wezwaniu towarzyszy odpowiedź zgromadzonych: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

2) następnie wszyscy wspólnie odmawiają aklamację: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poza okresem Wielkiego Postu do aklamacji dodaje się również zwrot Alleluja.

3) Po aklamacji zostaje wyrecytowany bądź wyśpiewany hymn, który jest wybierany w zależności od dnia i okresu liturgicznego.

4) Kolejną częścią nabożeństwa Jutrzni jest psalmodia. Składa się ona z jednego psalmu odpowiadającego godzinie porannej, pieśni ze Starego Testamentu i drugiego psalmu pochwalnego. Towarzyszą im odpowiednie antyfony. Po odmówieniu każdego psalmu i pieśni odmawia się również aklamację Chwała Ojcu i Synowi...

5) Po psalmodii ma miejsce czytanie krótkie, które jest dobierane w zależności od danego dnia lub okresu liturgicznego. Czytany fragment pochodzi z Pisma Świętego. Przewodniczący modlitwie może wygłosić również krótką homilię, która wyjaśni ów fragment.

6) Odpowiedzią na czytanie może być chwila milczenia bądź tzw. responsorium krótkie. Responsorium nazywa się modlitwę wykonywaną w formie śpiewanej. Jest to część Jutrzni, która może być opuszczona.

7) Następnie ma miejsce odśpiewanie pieśni Zachariasza (Błogosławiony Pan) z jej antyfoną. Na zakończenie dodaje się werset Chwała Ojcu. Pieśń Błogosławiony Pan wyraża chwałę odkupienia i dziękczynienia.

8) Kolejnym elementem nabożeństwa porannego są prośby o uświęcenia dnia i pracy. Mogą być recytowane przez kapłana, chór bądź w modlitwie prywatnej – bezpośrednio przez wiernego.

9) Po prośbach zostaje odmówiona modlitwa Ojcze Nasz. Może być ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem.

10) Po Modlitwie Pańskiej ma miejsce modlitwa końcowa. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan bądź diakon, udziela on błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wypowiada on wezwanie Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni odpowiadają Bogu niech będą dzięki. W Jutrzni odmawianej prywatnie kończy się ją słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Modlitwa poranna odprawiana rano w dniach Triduum Paschalnego jest nazywana Ciemną jutrznią.

Polecamy również:

  • Nieszpory

    Nieszpory są nabożeństwem odprawianym wieczorem, pod koniec dnia. Stanowią przedostatnią część Liturgii Godzin (ostatnią jest Kompleta). Jej początki sięgają IV wieku. Więcej »

  • Kompleta

    Kompleta to ostatnia modlitwa Liturgii Godzin, czyli równocześnie ostatnia modlitwa dnia. Odmawia się ją przed spoczynkiem; może być odmawiana nawet po północy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-02-24 12:28:53
Dziękuję za szczegółowy wykaz wraz z opisem.
• 2024-02-23 13:00:06
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12