Nieszpory

Nieszpory są odprawiane wieczorem, pod koniec dnia. Stanowią przedostatnią część Liturgii Godzin (ostatnią jest Kompleta). Ich początki sięgają IV wieku.

Struktura Nieszporów wygląda następująco:

1) nabożeństwo rozpoczyna się wersetem wypowiadanym przez przewodniczącego modlitwie (o ile taki jest, gdyż Nieszpory jako modlitwa wieczorna mogą być również odmawiane prywatnie): Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Wezwaniu towarzyszy odpowiedź zgromadzonych: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.

2) następnie wszyscy wspólnie odmawiają aklamację: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Poza okresem Wielkiego Postu do aklamacji dodaje się również zwrot Alleluja.

3) po aklamacji zostaje wyrecytowany bądź wyśpiewany hymn, który jest wybierany w zależności od dnia i okresu liturgicznego.

4) kolejną częścią nabożeństwa Nieszporów jest psalmodia. Składa się ona z dwóch psalmów (lub ich fragmentów) oraz z pieśni z Nowego Testamentu. Towarzyszą im odpowiednie antyfony. Po odmówieniu każdego psalmu i pieśni odmawia się również aklamację Chwała Ojcu i Synowi...

5) po psalmodii ma miejsce czytanie krótkie, które jest dobierane w zależności od danego dnia lub okresu liturgicznego. Czytany fragment pochodzi z Pisma Świętego, a dokładniej z Nowego Testamentu. Przewodniczący modlitwie może wygłosić również krótką homilię, która wyjaśni ów fragment.

6) odpowiedzią na czytanie może być chwila milczenia bądź responsorium krótkie. Responsorium nazywa się modlitwę wykonywaną w formie śpiewanej. Jest to część Nieszporów, która może być opuszczona.

7) następnie zostaje odśpiewana uroczysta pieśń maryjna Wielbi dusza moja Pana wraz z jej antyfoną. Na zakończenie dodaje się werset Chwała Ojcu. W czasie śpiewu obowiązuje wiernych postawa stojąca.

8) kolejnym elementem nabożeństwa wieczornego są prośby wstawiennicze. Mogą być recytowane przez kapłana, chór bądź – w modlitwie prywatnej – bezpośrednio przez wiernego.

9) po prośbach zostaje odmówiona modlitwa Ojcze Nasz. Może być ona poprzedzona krótkim wprowadzeniem.

10) po Modlitwie Pańskiej ma miejsce modlitwa końcowa. Jeśli modlitwie przewodniczy kapłan bądź diakon, udziela on błogosławieństwa. Po błogosławieństwie wypowiada on wezwanie: Idźcie w pokoju Chrystusa, na które zgromadzeni odpowiadają: Bogu niech będą dzięki. W Nieszporach odmawianych prywatnie modlitwę kończy się słowami: Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.

Polecamy również:

  • Jutrznia

    Jutrznia to nabożeństwo odprawiane w Kościele katolickim o brzasku nowego dnia. Jest zatem uświeceniem porannych godzin, a równocześnie stanowi wspomnienie zmartwychwstania Jezusa. Więcej »

  • Kompleta

    Kompleta to ostatnia modlitwa Liturgii Godzin, czyli równocześnie ostatnia modlitwa dnia. Odmawia się ją przed spoczynkiem; może być odmawiana nawet po północy. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53