Modlitwy wieczorne

Modlitwa wieczorna to modlitwa codzienna, która może mieć charakter zarówno prywatny, jak i publiczny. W liturgii Kościoła modlitwami wieczornymi są Nieszpory oraz Kompleta.

Nieszpory to nabożeństwo odprawiane pod koniec dnia, w okolicach zachodu słońca. Jest to przedostatnia część Liturgii Godzin. Ostatnią stanowi bowiem Kompleta, która powinna być odmawiana bezpośrednio przed udaniem się na spoczynek. Jednym z jej elementów jest rachunek sumienia. Oba nabożeństwa mogą być praktykowane jako modlitwa osobista poza Kościołem, bez obecności kapłana.

Modlitwa wieczorna może przyjmować również formę pacierza, który obejmuje takie modlitwy jak: Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, Dziesięć przykazań, Aniele Boży.

Niezależnie od formy modlitwa wieczorna powinna być podziękowaniem Bogu za miniony dzień i za wszystkie Jego dary, przeprosinami wiernego za wszelkie niedoskonałości oraz prośbą do Ducha Świętego i Bożego Miłosierdzia o dar skruchy.

Duchowni stworzyli szereg modlitw wieczornych przeznaczonych do prywatnego odmawiania. Część z nich została zaaprobowana przez diecezje, w których powstały. Niemniej geneza poszczególnych modlitw, które funkcjonują wśród wiernych, często pozostaje nieznana. Taka sama sytuacja ma miejsce z modlitwami porannymi.

Modlitwa Błogosławionego Karola de Foucauld

Ojcze, oddaję się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Dziękuję za wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz. Jestem gotów na wszystko. Przyjmuję wszystko. Niech Twoja Wola spełni się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę niczego innego, mój Boże. Składam moją duszę w Twoje ręce. Oddaję Ci ją, Boże, z całą miłością mego serca. Kocham Cię i to jest potrzebą mojej miłości, żeby się dawać, oddawać się w Twoje ręce bez ograniczeń Twojej i mojej wolności, z nieskończoną ufnością. Bo Ty jesteś moim Ojcem. Amen.

Modlitwa wieczorna do św. Anny

Moja najmilsza, Matko Anno! nie mogę się kłaść do łóżka, żebym nie miał (a) ciebie w sposób dziecięcy pozdrowić i polecić siebie i wszystkich moich twojej dobrotliwej opiece. O bądź i pozostań mi i wszystkim moim także i nocy dzisiejszej mocną patronką i orędowniczką i oddalaj od nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała.

Także za moich żyjących i umarłych współbraci i współsiostry błagam, ufając w Twoje macierzyńską obronę. Zachowaj ich w miłości Jezusa Chrystusa i przybądź szczególnie tym na pomoc, którzy nocy dzisiejszej mieliby wpaść w niebezpieczeństwo duszy lub ciała! Amen. 

Polecamy również:

 • Rodzaje modlitwy

  błogosławieństwo, adoracja, modlitwa prośby, modlitwa dziękczynienia i modlitwa uwielbienia. Więcej »

 • Modlitwa prywatna i publiczna

  Modlitwa prywatna jest modlitwą jednej osoby (lub jednej rodziny), która modli się za siebie bądź za innych bez udziału Kościoła. Może przyjmować różne formy, tj. może być cicha, głośna, śpiewana. Więcej »

 • Formy modlitwy

  Wśród form modlitwy wyróżnia się: modlitwę ustną, rozmyślanie oraz kontemplację. Więcej »

 • Wyznanie wiary (credo)

  Wiara jest odpowiedzią dawaną Bogu – odpowiedzią na Jego Objawienie. „Wierzyć” to znaczy poddać się Panu i być całkowicie posłusznym Jego woli. Wiara jest łaską, darem Bożym.  Więcej »

 • Modlitwa Ojcze Nasz

  Modlitwa Ojcze Nasz wywodzi się z Ewangelii i jest uważana za podstawową modlitwę chrześcijańską. Została spisana przez św. Łukasza (wersja krótsza – pięć próśb) i św. Mateusza (wersja rozszerzona – siedem próśb). Modlitwę Ojcze Nasz przekazał uczniom sam Jezus Chrystus. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42