Nawrócenie - strona 2

można uznać nawrócenie św. Pawła, któremu na drodze do Damaszku objawił się sam Jezus (Dz 9,1-19). Wcześniej Paweł (Szaweł) był zagorzałym zwolennikiem Prawa, obracającym się w kręgu faryzeuszy i prześladował Kościół. Natomiast po objawieniu zaczął głosić Ewangelię i stał się Apostołem Pogan.

Wezwanie do nawrócenia nieustannie rozbrzmiewa w życiu chrześcijanina. Chrzest zmazuje bowiem grzech pierworodny i inne grzechy, niemniej nie likwiduje „pożądliwości” człowieka; człowiek wciąż grzeszy, a tym samym obraża Boga. Stąd konieczne jest drugie nawrócenie. Związane jest ono z przystępowaniem do sakramentu pokuty i pojednania, który przynosi przebaczenie Boże, pozwala odzyskać łaskę usprawiedliwienia oraz przywraca komunię z Kościołem.

Potrzebę takiego nawrócenia głosił Jezus poprzez przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15, 11-24). Jego źródłem jest wiara w miłosierdzie Boże; w to, że Ojciec wybaczy człowiekowi jego naganne postępowanie. Konieczne jest przy tym postanowienie chrześcijanina o niegrzeszeniu w przyszłości. Nawróceniu serca powinna towarzyszyć także skrucha i smutek duszy oraz żal za grzechy.

Wyrazem, który stanowi niejako synonimem nawrócenia, jest metanoia (gr. „zmiana

Polecamy również:

 • Stworzony na obraz i podobieństwo

  Wszystkie stworzenia są w pewnym stopniu podobne do Boga, jednak w szczególny sposób człowiek, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Więcej »

 • Wolna wola

  Bóg stworzył człowieka jako istotę rozumną i obdarzoną wolną wolą. Wolną wolą nazywa się władzę decydowania o samym sobie, określania siebie oraz możliwość podejmowania samodzielnie decyzji, wyborów dotyczących biegu wydarzeń, działania bądź niedziałania. Człowiek posiada tę zdolność, gdyż... Więcej »

 • Kto jest moim bliźnim?

  Miłość bliźniego stanowi centrum moralności chrześcijańskiej. Nie można bowiem żyć w komunii z Bogiem, jeśli nie żyje się w komunii z bliźnimi. Co więcej, nie można kochać Boga, jeśli grzeszy się przeciwko bliźnim. Miłość bliźniego jest nieodłączna od miłości Boga. Więcej »

 • Natura człowieka

  Człowiek, jako stworzenie Boga, musi być stworzeniem dobrym. Mówiąc jednak o naturze ludzkiej, sprawa staje się bardziej skomplikowana. Ludzie, jako jedyne stworzenia, zostali bowiem ukonstytuowani w przyjaźni z Bogiem, w stanie świętości i sprawiedliwości, aby móc uczestniczyć w Jego życiu. Więcej »

 • Moralność czynów ludzkich i uczuć

  Prawo moralne jest dziełem Boga; Jego ojcowskim pouczeniem. Wyznacza człowiekowi drogi, zasady postępowania, które mają go zaprowadzić do szczęścia. Równocześnie zakazuje tego co złe, czyli tego co odwraca człowieka od Pana. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
fajne
• 2022-05-21 18:27:45
Lol
• 2022-05-21 10:11:52
Sgshbs svsh shs. Snga s sjsvw. Ajags. Anahsc a smgsvs anshab anhs a naha auacqb w anwvvab ...
• 2022-05-20 14:58:05
Słabe dostałem 1
• 2022-05-19 09:29:27
Bardzo słaba lektura :/
• 2022-05-19 06:45:01