Miłosierdzie Boże - strona 2

które wskazują, że odbiorcą Bożego Miłosierdzia są nie tylko Żydzi, ale wszyscy ludzie: Miłosierdzie człowieka - nad jego bliźnim, a miłosierdzie Pana nad całą ludzkością (Syr 18,13).

Natomiast w Nowym Testamencie miłosierdzie Boże objawia się i wyraża przede wszystkim przez słowa i czyny Jezusa: Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników (Mt 9,13) i jest otwarcie skierowane do wszystkich ludzi. U podstaw nauki Chrystusa znajduje się zagadnienie Miłosierdzia Bożego. Przez św. Jana Chrystus zostaje nazwany Rzecznikiem wobec Ojca, gdyż wstawia się i lituje nad grzeszącymi. Całe zbawcze dzieło, które Bóg zaplanował, a Jezus urzeczywistnił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie jest właściwie pełnią Objawienia Miłosierdzia Bożego. Jezus czyni cuda, aby pomóc ludziom, ale też Jezus umiera na krzyżu, aby zbawić każdego człowieka.

Kult Bożego Miłosierdzia w Kościele zawdzięcza się siostrze Faustynie Kowalskiej i jej objawieniom. Z zapisków z jej dzienniczka wynika, że została powołana przez Jezusa do mówienia o miłosierdziu Pana. Zgodnie z jej wizjami zostało ustanowione święto Bożego Miłosierdzia obowiązujące dla całego Kościoła. Jest to święto ruchome, wypadające w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. W tym dniu - zgodnie ze słowami Chrystusa zapisanymi przez siostrę Faustynę - każdy wierzący, który przystąpi do spowiedzi bądź Komunii świętej, dostąpi odpustu zupełnego (niezależnie od ilości i wagi grzechów).

W Polsce obchodzi się również w październiku Tydzień Miłosierdzia, a jego celem jest uwrażliwienie człowieka na potrzeby bliźniego oraz zachęcanie do pomocy charytatywnej. Szczególne zaangażowana w Tydzień Miłosierdzia jest instytucja Caritas.

Na podstawie objawień św. Faustyny została również ustalona Godzina Miłosierdzia. Jest to godzina 15:00, czyli ta sama pora o której Chrystus umierał na krzyżu. Modlitwy i nabożeństwa charakterystyczne dla tej Godziny to: Koronka do Bożego Miłosierdzia, Droga Krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu, Gorzkie Żale oraz Litania do Bożego Miłosierdzia.

Polecamy również:

 • Bóg-Stwórca

  Boga określa się jako Stwórcę dlatego, że w całkowicie dobrowolnym akcie powołał do istnienia świat i wszystkie istoty, które świat zamieszkują. Więcej »

 • Opatrzność Boża

  Bożą Opatrznością nazywa się te zrządzenia Pana przez które pomaga On swojemu stworzeniu doskonałość osiągnąć. W Bożej Opatrzności można wyróżnić dwa elementy: element władzy oraz element troski. Więcej »

 • Bóg-Ojciec

  Określenie „Ojciec” w stosunku do Boga pojawia się już w Starym Testamencie. Dopiero dzięki Jezusowi określenie „Bóg Ojciec” ulega upowszechnieniu Więcej »

 • Imię Boga

  Bóg objawił Mojżeszowi na górze Synaj swoje imię. Ujawniając je, Bóg pozwala się poznać i staje się dostępny człowiekowi jako Istota, która ma swoją tożsamość. Więcej »

 • Objawienie Boże

  Boga możemy poznać przez Jego dzieła i do takiego poznania dochodzi za pomocą ludzkiego rozumu. Istnieje jednak jeszcze jeden sposób poznania, niezależny od człowieka i jest nim Objawienie Boże. Jest ono aktem wolnej woli Boga, a także aktem Jego miłości oraz życzliwości względem ludzi. Objawienie przynosi... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
ja
2023-04-17 14:10:59
potrzebuje wypracowanieeee na zaraz
Ostatnio komentowane
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31
super
• 2023-06-05 19:23:14