Ciśnienie powietrza wywierane na podłogę

Jakie wywiera powietrze ciśnienie na podłogę pokoju o wymiarach: długość 5m, szerokość 6m oraz wysokość 3m, jeżeli gęstość powietrza wynosi 1,21 kg/m3?

Szkoła Podstawowa Fizyka

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Justyna Ekspert eSzkola.pl
22.05.2020 12:25

Dane i szukane z zadania:

x=5m

y=6m

z=3m

 \rho =1,21 \frac{kg}{m^3}

p=?

Korzystamy z wzoru na ciśnienie:

p= \frac{F}{S}

dla którego pole powierzchni to:

S=xy

S=5m*6m

S=30m^2

Siłę F wyznaczymy ze wzoru:

F=mg

a masę ze wzoru na gęstość:

 \rho = \frac{m}{V}

m= \rho V

m=1,21 \frac{kg}{m^3} *5m*6m*3m

m=108,9kg

a więc siła F to będzie:

F=108,9kg*10 \frac{m}{s^2}

F=1089N

mając już te dane możemy wyliczyć ciśnienie, jakie wywiera powietrze na podłogę:

p= \frac{1089N}{30m^2}

p=36,3Pa

Odp. Ciśnienie wywierane przez powietrze wynosi 36,3 Pa.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza