Jakie to środki stylistyczne?

Określ, jakie środki stylistyczne zostały użyte w podanych przykładach.

 1. Bum, bum
 2. Gdzie się podziały tamte lata? Gdzie się podziali tamci ludzie?
 3. Kamienne serce
 4. Jej głos brzmiał jak słowiczy śpiew
 5. Książki, wy zawsze byłyście mymi przyjaciółmi!
 6. Ptaki śpiewały
 7. Drzwi jęknęły
 8. Piękne kwiaty

Szkoła Podstawowa Język polski

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Joanna Ekspert eSzkola.pl
04.04.2020 08:07

Środki stylistyczne to zabiegi używane w literaturze w celu wywołania określonych emocji u odbiorcy.

 1. Wyrazy dźwiękonaśladowcze (bo naśladują jakieś dźwięki)
 2. Powtórzenie (powtarzające się elementy „gdzie się podziały...”)
 3. Przenośnia (kamienne serce to w znaczeniu dosłownym serce zrobione z kamienia, ale w znaczeniu przenośnym osoba o kamiennym sercu to osoba, której nic nie zdoła wzruszyć)
 4. Porównanie (czyjś głos porównany do świergotu słowika)
 5. Apostrofa  (bezpośredni zwrot do kogoś lub czegoś, tu do książek)
 6. Uosobienie (zwierzęta przybierają cechy ludzkie – w tym przypadku ptaki śpiewają)
 7. Ożywienie (rzecz przybiera cechy istoty żywej – w tym przypadku drzwi jęczą)
 8. Epitet (wyraz określający rzeczownik)

Dzięki! 3
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

 • Wiedza