Laicyzacja i sekularyzacja - religia - strona 2

posoby:

- przez spadek liczby członków należących do Kościołów i uczestniczących w kulcie religijnym oraz liczby powołań do stanu duchownego;

- przez wzrost liczby osób niewierzących i obojętnych względem religii, a także rozwój antyklerykalizmu;

- przez zmniejszanie się wpływu organizacji religijnych na życie społeczne i spadek ich prestiżu w społeczeństwie, a  także przez utratę znaczenia religijnych przekonań i wartości;

Sekularyzacja nie oznacza jednak zaniku wiary; nie obejmuje świadomości jednostki. Zmieniają się tylko formy religijności i sposoby jej wyrażania. Współczesną religijność cechuje dowolność i odchodzenie od ortodoksji, a także deinstytucjonalizacja (religia w dzisiejszych czasach stała się sprawą prywatną człowieka). Taka sytuacja niesie ze sobą selektywną akceptację dogmatów religijnych i form zachowań np. katolik wierzy w reinkarnację. Kościół przestaje być autorytetem w sprawach wiary – jednostka sama wybiera w co wierzy, a w co nie. Duchowość nie jest już „kontrolowana” i ograniczona przez instytucją czy kanon, który ona reprezentuje. Właśnie na tym gruncie powstają nowe ruchy religijne mające synkretyczny charakter.

Polecamy również:

 • Co to jest religia?

  Nie ma jednej definicji religii. Większość badaczy na potrzeby swojej pracy tworzy własne bądź korzysta z ogromnego arsenału już powstałych, które można podzielić na definicje stukturalne (wskazujące na strukturę religii jako zjawiska) i funkcjonalistyczne (podkreślające funkcję religii): Więcej »

 • Funkcje religii - opis

  Religia spełnia funkcję normatywno-wychowawczą, polityczno-ideologiczną, światopoglądową, kompensacyjną, kultralną, integracyjną i soteriologiczną. Więcej »

 • Geneza religii - historia

  Powszechnie uznaje się, że religia nie pojawiła się w jakimś określonym momencie historii czy w określonym miejscu (rejonie geograficznym).  Więcej »

 • Doktryna religijna - definicja (eschatologia, antropologia religijna, dogmat i in.)

  Doktryna religijna (łac. doctrina – nauka) to zespół wierzeń, dogmatów, wskazań moralnych oraz zasad liturgicznych dotyczących danej religii. Jest teoretyczną podstawą przekonań religijnych wyznawcy. Więcej »

 • Kult religijny - definicja, przykłady

  Kult religijny (łac. cultus –  uprawa ziemi) jest zespołem czynności będących wyrazem czci człowieka wobec sił nadprzyrodzonych np. bóstwa. Stanowi zewnętrzny przejaw życia religijnego – gdzie nie ma żadnych aktów kultowych, tam nie można mówić o religii w... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55