Księga Izajasza - opracowanie

Księga Izajasza jest jedną z ksiąg prorockich. Samemu Izajaszowi przypisuje się pierwsze miejsce wśród proroków. Jego imię (hebr. Jeszaja) oznacza „Zbawieniem jest Jahwe”/ „Jahwe zbaw!”. Urodził się ok. 765 r. przed Chr. Pochodził z Jerozolimy, być może był nawet spokrewniony z rodziną królewską. Został powołany przez Boga w 739 r. podczas pobytu w świątyni - opis powołania znajduje się w 6. rozdziale Księgi. Według tradycji poniósł śmierć męczeńską za panowania króla Manassesa.

Księga Izajasza jest wezwaniem narodu wybranego do pokuty. Zapowiada także zagładę królestwa Izraela oraz Judy jako karę za bałwochwalstwo ludu. Izajasz wielokrotnie potępia mieszkańców Jerozolimy za ich pychę, zepsucie moralne, rytualizm, upadek wiary i wróżbiarstwo. Mocno podkreśla również jedyność Boga, walczy o monoteizm.

Izajasz przedstawia wizje apokaliptyczne, w których odnosi się do „Dnia Pańskiego” i Sądu Ostatecznego. Równocześnie przepowiada także odrodzenie narodu.

Księga Izajasza to niewątpliwe dzieło literackie, w którym spotykają się różne rodzaje i gatunki literackie. Są tu m.in.: kazania, poematy, elegie, pieśni liryczne, modlitwy oraz hymny.

Egzegeci dokonali podziału Księgi na trzy części ze względu na treść i autorstwo, jednakże żaden z autorów, oprócz Izajasza, nie jest znany z imienia:

1) Rozdziały 1-39: Proto-Izajasz
2) Rozdziały 40-55: Deutero-Izajasz
3) Rozdziały 56-66: Trito-Izajasz

Cała Księga powstała pod koniec VI wieku.

Izajasz jest najczęściej cytowanym prorokiem w Nowym Testamencie, przez co św. Hieronim nazwał go „ewangelistą pośród proroków”. Wynika to z faktu, że Izajasz był prorokiem Starego Testamentu, który najdokładniej przedstawił postać Mesjasza oraz głosił powszechny charakter Królestwa Bożego, które będzie rozciągało się na wszystkie narody.

Wiele jego przepowiedni interpretowano jako zapowiedź Chrystusa, albowiem Mesjasz, przedstawiany u Izajasza pod imieniem Emmanuel albo określany tytułem Sługa Pański, miał narodzić się z Dziewicy, być potomkiem króla Dawida, wprowadzić nowe Prawo, a przede wszystkim miał być męczennikiem, który przez swoje cierpienie odkupi grzechy wszystkich ludzi i pojedna ich z Bogiem. Wszystko to zrealizowało się w posłannictwie Jezusa.

Św. Augustyn polecał konwertytom lekturę Księgi Izajasza przed jakąkolwiek inną księgą Starego Testamentu.

Polecamy również:

 • Mądrość Syracha

  Mądrość Syracha to księga, która występuje w różnych tradycjach pod różnymi tytułami. W oryginale hebrajskim pismo prawdopodobnie było zatytułowane jako Księga (słowa) Jezusa, syna Syracha. Więcej »

 • Księga Mądrości

  Księga Mądrości w oryginalnym tekście greckim nosiła tytuł „Mądrość Salomona”. Obecna nazwa została przejęta z Wulgaty. Autor jest nieznany, choć mówi o sobie, że jest królem (Mdr 9,7-8) i wkłada swoje słowa w usta Salomona. Więcej »

 • Księga Jeremiasza

  Jeremiasz był prorokiem, który działał w VII/ VI w. przed Chr. Pochodził z kapłańskiej rodziny zamieszkującej Anatot, położone 9 kilometrów na północ od Jerozolimy. Jego sekretarzem był prorok Baruch, którego Księga także weszła do kanonu Starego Testamentu. Więcej »

 • Pieśń nad Pieśniami - streszczenie

  Tytuł I Prolog 1 1, 1-4 - Zakochana młoda dziewczyna wychwala zalety swojego kochanka i jego miłości. Jest spragniona jego pocałunków i zapachu. Rozkoszuje się dźwiękiem jego imienia. Chce zakosztować z nim miłości w jego komnatach. Więcej »

 • Lamentacje Jeremiasza

  Lamentacje są zbiorem krótkich poematów, podobnych do pieśni żałobnych, napisanych przez naocznego świadka w związku z upadkiem Jerozolimy i całego królestwa judzkiego po najeździe Babilończyków w VI w. przed Chr. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
Uczycie dzieci głupot powtarzacie te same teorie wykrzywionej zakłamanej historii
• 2024-06-20 16:36:24
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43