Kościół jako organizacja. Początki Kościoła katolickiego - strona 3

rzymskokatolickiego pojęcie „duchowieństwa” obejmuje wyświęconych diakonów, prezbiterów i biskupów. Duchownymi nie są natomiast zakonnicy (w terminologii Kościoła zakonnicy to osoby konsekrowane).

Kościół używa także terminu szafarz na określenie osoby upoważnionej do wykonywania funkcji duchownych. Należy jednak przy tym pamiętać, że w wyjątkowych okolicznościach szafarzem może stać się także osoba świecka (np. w niebezpieczeństwie śmierci chrztu udzielić może każdy człowiek).

Terminem określającym wiernych, którzy nie otrzymali święceń wyższych i nie stali się duchownymi, niemniej są w pełni włączeni w Kościół poprzez sakramenty wtajemniczenia (chrzest, bierzmowanie i Eucharystię), jest laikat (gr. „lud”).

Podział na duchowieństwo i laikat sięga już czasów Kościoła apostolskiego, ale przyjmuje się, że to w IV w., za sprawą cesarza Konstantego Wielkiego, duchowieństwo uzyskało status stanu wyodrębnionego z reszty społeczeństwa. Od tej pory duchowni posiadają własne prawo i sądownictwo. Mniej więcej w tym samym czasie  na zachodzie zaczął obowiązywać ich celibat.

Duchownych można poznać po charakterystycznym stroju, przede wszystkim po sutannie. Sutanna to szata sięgająca kostek.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
co to za brednie
janusz • 2021-03-02 10:35:21
naura
lecymy dur • 2021-03-02 10:24:40
Super!!!
Zanetttt___tt • 2021-03-02 07:12:41
Fajne.
Moper • 2021-02-27 14:21:53
Ciekawe
PrinceJoel • 2021-02-26 12:25:19