Katolicyzm - religia - strona 4

etiopski, Kościół katolicki syryjski i Kościół katolicki malankarski. Odpowiednio do wschodnich Kościołów prawosławnych istnieją także Kościoły katolickie: melchicki, ukraiński, ruski, rumuński, grecki, bułgarski, słowacki i węgierski. Do katolickich Kościołów wschodnich zaliczane są także: Kościół Maronicki i Włosko-Albański Kościół Katolicki, które nie mają żadnych odpowiedników wśród Kościołów wschodnich.

Ponieważ Kościół rzymskokatolicki (łaciński) przewyższa zdecydowanie swoją liczebnością inne Kościoły katolickie, często błędnie utożsamiany jest on z Kościołem katolickim w ogóle.

W 1870 r. z katolicyzmu wyodrębnił się starokatolicyzm. Kościoły starokatolickie odrzucają dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności, który został ogłoszony na I Soborze Watykańskim (1869-1870). Tym samym pozostają w oderwaniu od Watykanu. Pierwsze ugrupowania starokatolickie powstawały na terenach Holandii, Niemiec, Szwajcarii i Austrii. Obecnie Kościoły tego odłamu można spotkać na całym świecie. Część z nich jest zrzeszona w tzw. Unii Utrechckiej (m.in. Kościół Polskokatolicki), którą powołano w 1889 r. , podczas gdy pozostałe działają niezależnie. Ze starokatolicyzmu na ziemiach

Polecamy również:

 • Starokatolicyzm - zasady, w Polsce. Starokatolicyzm a katolicyzm

  W 1870 r. Sobór Watykański I ogłosił dogmat o nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności. Został on odrzucony przez 65 biskupów oraz 21 arcybiskupów (w tym kilku kardynałów i prymasów), którzy reprezentowali  elitę ówczesnego środowiska teologów... Więcej »

 • Kościół greckokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Greckokatolicki (Kościół bizantyjsko-ukraiński) zaliczany jest do grona katolickich Kościołów wschodnich. Powstał w wyniku unii brzeskiej podpisanej w 1596 r. pomiędzy Stolicą Apostolską i większością prawosławnych władyków na synodzie w Brześciu Litewskim. Więcej »

 • Kościół rzymskokatolicki w Polsce - doktryna

  Kościół Rzymskokatolicki (zwany również Kościołem katolickim obrządku łacińskiego bądź Kościołem zachodnim) jest największą pod względem liczby wyznawców częścią Kościoła katolickiego na świecie. Według danych opublikowanych w Annuario Pontificio (roczniku statystycznym Stolicy... Więcej »

 • Tradycjonalizm katolicki - Sedewakantyzm

  Tradycjonalizmem katolickim nazywa się nurt katolicyzmu, który wyłonił się na skutek sprzeciwu części duchowieństwa wobec postanowień Soboru Watykańskiego II. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06