Cud eucharystyczny - strona 2

Krew (przy czym krew zamieniła się w pięć grudek). W XX wieku dokonano ich analizy badawczej, której wyniki potwierdziły autentyczność przemiany, tj. Ciało jest fragmentem ludzkiego serca, a Krew ma grupę AB.

Do cudu przemiany doszło również całkiem niedawno w Watykanie w 1984 r. podczas Komunii św. udzielanej przez papieża Jana Pawła II. Eucharystię z rąk papieża przyjmowała wówczas grupa pielgrzymów z Azji. Kiedy Ojciec Święty udzielał komunii jednej z Koreanek, hostia zamieniła się w kawałek ciała. Jan Paweł II pobłogosławił kobietę, nie przerywając Eucharystii.

Przykładem cudu, który był „wynikiem” profanacji Najświętszego Sakramentu jest cud z 1194 r., który miał miejsce w Augsburgu. Wówczas pewna kobieta nie połknęła hostii, tylko ukryła w chuście i przyniosła do domu. Po latach odkryła, że hostia zamieniła się w kawałek ciała.

Z kolei w 1330 r. w Sienie doszło do aktu  nieświadomej profanacji. Kapłan umieścił wtedy, działając w pośpiechu, hostię między kartkami brewiarza. Wokół niej utworzyły się plamy krwi. Jedna z takich kartek przetrwała do dziś.

Postami eucharystycznymi nazywa się te posty, kiedy osoba przez długi czas, niekiedy przez całe lata, nie przyjmuje żadnego

Polecamy również:

  • Ustanowienie Eucharystii

    Sakrament Eucharystii został ustanowiony przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy, czyli tej nocy, której Chrystus został wydany. Jezus wiedział, że zbliża się dzień Jego śmierci, postanowił zatem zostawić swoim uczniom dowód miłości i równocześnie pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania. Więcej »

  • Liturgia eucharystyczna

    Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, aby powtarzali Jego gesty i słowa, aż do dnia powtórnego przyjścia: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską głosicie, aż przyjdzie (1 Kor 11,26). Więcej »

  • Skutki i znaczenie Eucharystii

    Sprawowanie sakramentu Eucharystii jest nastawione na wewnętrzne zjednoczenie wiernych z Chrystusem przez Komunię. Przystępować do Komunii świętej oznacza przyjmować samego Chrystusa: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 5 =
Ostatnio komentowane
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37
Tak
skal • 2021-12-04 16:21:06
dlaczego tu nie ma właściwości tylko sam opis?!
Makłowicz • 2021-12-03 18:06:28