Nike - interpretacja i analiza

Poetycka ekfraza

„Nike” to wiersz, w którym Pawlikowska wykorzystuje odwołanie do znanej paryskiej rzeźby w funkcji wymownej metafory miłości. Poetka buduje swój wiersz na zasadzie poetyckiego porównania zaczerpniętego z porządku sztuki. Przywołuje słynną Nike z Samotraki i jej charakterystyczne, wizualne elementy. Wiersz przybiera zatem postać ekfrazy (poetyckiego opisu dzieła plastycznego). Statua greckiej bogini zwycięstwa zyskuje tu znaczenie alegoryczne. Nike została utożsamiona z miłością ze względu na konotowane przez nią cechy, przede wszystkim niezwykłą wolę przetrwania. Można zatem zauważyć, że Pawlikowska rozwija w poetycki sposób słynne zdanie Wergiliusza: „Miłość wszystko zwycięża”.

Mamy zatem do czynienia z niezwykle skondensowanym obrazem poetyckim, który zyskuje wielowymiarowe znaczenie, wpisujące się w różnorodne konteksty kultury europejskiej. Miłość ulega w wierszu antropomorfizacji i staje się obiektem emocjonalnej apostrofy podmiotu:

Ty jesteś jak paryska Nike z Samotraki,
O miłości nieuciszona!

Wymowny epitet „miłość nieuciszona” stanowi odwołanie do mitu o Nike wyposażonej w trąbę, za pomocą której obwieszczała ona zwycięstwo, przelatując nad polem bitwy.

Heroizm miłości

Druga część tego krótkiego, czterowersowego tekstu przypisuje miłości cechy heroiczne:
                
Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakim
wyciągając odcięte ramiona…

Ludzka dyspozycja miłosna stanowi źródło ogromnego cierpienia porównywanego do śmierci, jednocześnie jednak jest wieczna. Mowa tu więc o tym, że miłość dokonuje rzeczy niemożliwych („wyciąga odcięte ramiona”) i przezwycięża wszystkie przeszkody.

Siła poetyckiej miniatury

Charakterystyczna dla Pawlikowskiej zwięzłość i precyzja poetyckiej obserwacji pozwala autorce w jednym krótkim porównaniu uchwycić istotę miłości. Dzięki ascetycznej oszczędności środków wyrazu poetka unika płaskiego banału i zachwyca trafnością prezentowanego obrazu. Poetyckie wykorzystanie ikony kultury śródziemnomorskiej jak w soczewce skupia siłę miłości, jej nieśmiertelność i wielkość. Miłość jawi się jako najważniejsze z ludzkich uczuć, które pozwala zachować nadzieję i wiarę wbrew wszelkim niekorzystnym okolicznościom. Dyspozycja ta stanowi niewyczerpane źródło wewnętrznej siły człowieka i najgłębszą istotę jego losu.

Polecamy również:

  • Nike - treść wiersza

    Ty jesteś jak paryska Nike z Samotrakio miłości nieuciszona!Choć zabita, lecz biegniesz z zapałem jednakimwyciągając odcięte ramiona... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54
Jest ok
• 2022-07-06 16:31:40