Mecenat Stanisława Augusta Poniatowskiego - opracowanie

Instytucja mecenatu znana już w starożytności w XVIII wieku miała bardzo duże znacznie w rozwoju nauki i sztuki. W Polsce najpotężniejszym mecenasem był sam król, Stanisław August Poniatowski. Wspierał finansowo ludzi pióra, teatru i sztuki. W jego programie odnowy państwa życie kulturalne stanowiło ważne ogniwo reform. Do grona jego faworytów należeli m.in. Stanisław Trembecki, Adam Naruszewicz i Ignacy Krasicki. Poeci odwdzięczali się za finansowe wsparcie, dedykując władcy utwory, wspierając jego program polityczny i wychwalając jego osobę. Niestety niejednokrotnie artyści przesadzali w wychwalaniu króla, co czasem przynosiło efekt odwrotny od zamierzonego. Ta nadmierna apoteoza tym bardziej uderza współczesnego odbiorcę, oceniającego politykę Poniatowskiego z perspektywy późniejszych wydarzeń historycznych.
    
Panegirykiem na cześć władcy jest np. satyra „Do króla” Ignacego Krasickiego, jedyny w dorobku poety utwór tak jawnie chwalący króla. Wydaje się, że Krasicki dostrzegał niebezpieczeństwo nadmiernej pochwały i fałszywych pochlebstw, ponieważ piętnował taką postawę w innych satyrach i w bajkach.
    
Jako mecenas sztuki Stanisław August Poniatowski organizował m.in obiady czwartkowe, wówczas odkreślane jako obiady literackie. Cotygodniowe spotkania pisarzy, poetów, publicystów i działaczy, na których dyskutowano na temat literatury i sztuki, odczytywano najnowsze utwory i wyznaczano nowe kierunki rozwoju. Do stałego grona uczestników obiadów zaliczali się m.in.: Konarski, Naruszewicz, Wybicki, Zamoyski, Bohomolec, Krasicki. Organem prasowym tych spotkań stały się „Zabawy Przyjemne i Pożyteczne”, pierwsze w Polsce czasopismo o charakterze literackim.
    
Król wspierał rodzimych twórców i sprowadzał do Polski wybitnych malarzy, rzeźbiarzy i architektów z zagranicy. Na jego zaproszenie przybyli Merlini (projekt letniej rezydencji królewskiej w Łazienkach), Bacciarelli (Malarnia Królewska) czy Canaletto (pejzaże Warszawy).
    
Mecenat króla obejmował nie tylko opiekę nad poszczególnymi twórcami, ale także nad konkretnymi przedsięwzięciami i instytucjami. Władca wspierał finansowo m.in. wydawanie „Monitora”, w którym publikowano artykuły wspierające jego plan reform. Z jego inicjatywy powstał pierwszy w Polsce stały teatr publiczny w Warszawie oraz Szkoła Rycerska. Za jego sprawą doszło też do przekazania majątku jezuitów Komisji Edukacji Narodowej, co pozwoliło na przeprowadzenie gruntownej reformy szkolnictwa.
    
Poniatowski był też kolekcjonerem, gromadził stare monety i medale oraz różnego rodzaju ryciny. Ponadto zlecił wykonanie kopii wielu znanych antycznych rzeźb w gipsie i marmurze. W ten sposób powstały bogate zbiory, które dziś w większości można podziwiać w muzeach.
    
Stanisław August Poniatowski przeszedł do historii przede wszystkim jako ostatni król Polski, jego rządy są oceniane pod wieloma względami negatywnie, na tym tle mecenat i dbanie o rozwój kultury są niewątpliwą zasługą. Zbigniew Libera ujmuje to tak:

Działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego jako opiekuna literatury i sztuki spotykała się z uznaniem nawet ze strony tych, którzy atakowali go za jego postawę moralną i zarzucali mu nieudolność polityczną. W historii kultury pozostał tedy Stanisław August jako król-mecenas, który położył duże zasługi na polu odrodzenia kraju po okresie upadku i zastoju w pierwszej połowie XVIII stulecia. […] za działalność na polu politycznym posiada tytuł do chwały. Tym większej, im bardziej uświadomimy sobie, co wiek XIX i XX zawdzięcza ideom i wartościom wypracowanym w czasach stanisławowskich.

Polecamy również:

 • Czasopiśmiennictwo oświecenia - charakterystyka

  W oświeceniu nastąpił gwałtowny rozwój czasopiśmiennictwa, wiązało się to z upowszechnieniem druku, obniżeniem kosztów wydawniczych oraz podniesieniem się poziomu edukacji. Coraz większe grono odbiorców było zainteresowane bieżącymi informacjami. Więcej »

 • Obiady czwartkowe - definicja, historia, miejsce i czas trwania spotkań

  Obiady czwartkowe to zwyczaj, jaki się przyjął na dworze Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jak wskazuje nazwa, odbywały się one raz w tygodniu, w każdy czwartek. Gromadziły głównie artystów i działaczy na cotygodniowych rozmowach na tematy polityczne i kulturalne. Więcej »

 • Powołanie Komisji Edukacji Narodowej - opracowanie

  Komisja Edukacji Narodowej była pierwszą europejską instytucję państwową mającą władzę oświatową analogiczną do dzisiejszego ministerstwa. Została ona powołana 14 października 1773 roku przez Sejm Rozbiorowy. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był król Stanisław August Poniatowski, a ambasador rosyjski Otton... Więcej »

 • Teatr oświeceniowy w Polsce - opracowanie

  W epoce oświecenia nastąpił gwałtowny rozwój teatru w Polsce, głównie za sprawą Teatru Narodowego otwartego w 1765 roku. Wcześniej powstał tylko jeden stały teatr – w Białymstoku, ponadto funkcjonowały prywatne teatry królewskie, a także teatrzyki szlacheckie i szkolne. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42