Intertekstualność - definicja, cechy, przykłady - strona 3

archetekst jest mitem.

Intertekstualność - przykłady

Przejawem intertekstualności są wszelkiego rodzaju nawiązania do innych tekstów kultury. Mogą one znajdować się na różnych poziomach dzieła literackiego. Pod względem gatunku tekst może być na przykład pastiszem lub parodią innego dzieła czy gatunku literackiego. Na poziomie narracji i stylu intertekstualność przejawia się poprzez stylizację. W zawartości treściowej i problemowej tekst może posługiwać się: cytatem, nawiązaniem, parafrazą, polemiką lub aluzją.

Teoria intertekstualności zakłada, że każde dzieło literackie ma charakter warstwowy, jednak niektóre utwory, zwłaszcza wpisujące się w poetykę postmodernizmu, zdradzają szczególne tendencje intertekstualne. Do takich należy m.in.: proza Witolda Gombrowicza (np. „Ferdydurke”, „Trans-Atlantyk”), Umberto Eco („Imię róży”), poezja współczesnych klasycystów (np. Jarosława Marka Rymkiewicza), pastisze określonych gatunków (np. pastisz powieści epistolarnej „Wariacje pocztowe” Kazimierza Brandysa), najnowsza proza polska (np. Jerzego Sosnowskiego, Manueli Gretkowskiej, Michała Witkowskiego czy Doroty Masłowskiej).

Polecamy również:

 • Ludyczność - definicja, cechy, przykłady

  Ludyczność (od łac. ludus, czyli „gra”, „zabawa”) jest charakterystyczną właściwością literatury postmodernistycznej, wynikającą z zatarcia granicy pomiędzy sztuką wysoką a literaturą popularną. Więcej »

 • Eklektyzm - definicja, cechy, przykłady

  Eklektyzm to przejaw postmodernistycznego zaburzenia relacji pomiędzy sztuką elitarną i kulturą masową. Właściwość ta sprawia, że w dziele funkcjonują obok siebie na równych prawach elementy zaczerpnięte z popkultury i z wysokiej tradycji literackiej. Więcej »

 • Happening literacki - definicja, założenia, przykłady

  Happening (od ang. happen – wydarzyć się), według „Słownika terminów literackich”, jest wydarzeniem artystycznym polegającym na zaaranżowaniu spektaklu, podczas którego dochodzi do spontanicznych aktów twórczych (literackich, teatralnych, muzycznych czy plastycznych). Więcej »

 • Autotematyzm - definicja, założenia, przykłady

  Autotematyzm nie jest zjawiskiem nowym e w literaturze, można powiedzieć, że tendencja ta istniała niejako od zawsze, jednak termin „autotematyzm” został wprowadzony do teorii literatury dopiero w XX wieku, na gruncie polskim jego autorem był Artur Sandauer. Zjawisko to było szczególną cechą tak... Więcej »

 • Parodia - definicja, cechy, przykłady

  Parodia jest zjawiskiem literackim o bardzo długiej tradycji, sięgającej czasów starożytnych. Dziełem inicjującym tę formę była „Gigantomachia” z V w. p. n. e. autorstwa Hipponaksa z Efezu i Hegemona z Tazos. Słynni parodyści w dziejach literatury to Francois Rabelais, Miguel de Cervantes czy... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 1 =
ug
2019-03-05 11:01:47
wow
Ostatnio komentowane
a gdzie jest załadowanie odzieży do pralki XD?
gsp367 • 2021-04-15 20:06:10
Ja nie ogarniam
Twój Stary • 2021-04-15 15:55:35
ll
k,l • 2021-04-15 14:03:02
nope
debil • 2021-04-15 09:58:55