Sodoma i Gomora - interpretacja

Interpretacja poznawcza

Opowieść o Sodomie i Gomorze, jak zaznacza Artur Sandauer, miała wyjaśniać topografię terenów nad Morzem Martwym, w dolinie Jordanu: sąsiedztwo rozległej pustyni i bujnych, zielonych terenów (miasto Coar), na których chwilowo osiedlił się Lot po ucieczce. Usytuowanie Sodomy nie jest wyraźnie wskazane w Biblii, jednak naprowadza na nią stwierdzenie, że z nieba spadł deszcz siarki. Jak wiadomo, Morze Martwe ma bardzo duży stopień zasiarczenia.

Interpretacja moralistyczna

Zniszczenie Sodomy i Gomory ma przesłanie dydaktyczne. Historia ta jest przestrogą, która mówi, że nie można bezkarnie czynić zła, ponieważ wcześniej czy później zostanie ono surowo ukarane. Jednocześnie z opowieści tej wynika, że Bóg docenia sprawiedliwość każdego pojedynczego człowieka i ją nagradza. Mamy tu do czynienia z ostrzeżeniem przed grzechem rozpusty. Opowieść jest zatem wykładnią żydowskiego kodeksu związanego z obyczajami seksualnymi, wedle którego homoseksualizm stanowi występek przeciw naturze i nie powinien być akceptowany. Etyki seksualnej dotyczy również zakończenie historii Lota, które wskazuje na niegodność aktów kazirodczych.

Motyw w kulturze

W kulturze europejskiej Sodoma i Gomora funkcjonuje jako synonim zepsucia i seksualnej rozpusty, a także chaosu i postępowania wbrew tradycyjnym regułom etycznym. Motyw ten zainspirował literaturę i sztukę. Występuje na przykład w wierszu Wisławy Szymborskiej „Żona Lota”, gdzie mamy do czynienia z reinterpretacją biblijnego przekazu.

Polecamy również:

 • Wędrówka do Ziemi Obiecanej - streszczenie

  600. 000 Izraelitów wyruszyło z Egiptu pod przewodnictwem Mojżesza w kierunku Ziemi Obiecanej. Żydzi podążali okrężną drogą przez pustynię ku Morzu Czerwonemu. Faraon jednak wysłał za nimi pościg w postaci 600 uzbrojonych rydwanów. Nad brzegiem Morza Czerwonego Mojżesz wzniósł laskę ku... Więcej »

 • Dawid i Goliat - streszczenie

  Opowieść o Dawidzie i Goliacie została umieszczona w pierwszej Księdze Samuela. Dawid, jeden z ośmiu synów Jessego, jako młody pasterz, przybył na dwór króla Saula, żeby odwiedzić swoich braci-żołnierzy. Miało to miejsce podczas wojny Izraelitów z Filistynami. Dawid zjawił się na polu... Więcej »

 • Ofiara Abrahama - streszczenie

  Po wielu latach oczekiwania na dziecko, Abraham i jego żona Sara doczekali się potomka, syna Izaaka. Bóg wystawił wtedy Abrahama na próbę i kazał mu złożyć Izaaka w ofierze. Abraham, zawsze posłuszny Bogu, zabrał syna na górę, by złożyć go w ofierze. Kiedy wszystko było już przygotowane i... Więcej »

 • Wyjście Izraelitów z Egiptu - streszczenie

  Bóg przemówił do Mojżesza i nakazał mu uwolnienie Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz i jego brat udali się do faraona i prosił go o uwolnienie Izraelitów. Gdy ten odmówił, Bóg zesłał na Egipt pierwsza plagę – woda w Nilu zamieniła się w krew. Więcej »

 • Potop biblijny - streszczenie

  Ludzie żyli w grzechu i odwrócili się od Boga. On postanowił zesłać na nich wielką powódź. Ostrzegł przed tym jedynie Noego i jego rodzinę. Noe zbudował ogromną  łódź - arkę, na którą zabrał swoich bliskich i po parze z każdego gatunku żywych stworzeń. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20