Zdobycie Jerozolimy przez krzyżowców i początek państw krzyżowców w Ziemi Świętej

Do najważniejszych zjawisk w Europie – od schyłku XI do końca XIII w., należały wyprawy krzyżowe. Pomimo, że od VII w. Jerozolima znajdowała się w posiadaniu muzułmanów, to jednak Arabowie byli tolerancyjni wobec chrześcijańskich pielgrzymów. Sytuacja uległa zmianie po wyparciu Arabów, około roku 1070, przez turecką dynastie Seldżuków. Jako nowi i gorliwi wyznawcy Islamu, utrudniali pielgrzymom drogę do Ziemi Świętej.

W roku 1095 na synodzie w Clermont, ówczesny papież Urban II wezwał europejskie rycerstwo do wyzwolenia Ziemi Świętej. Odpowiedź na hasło rzucone przez papieża było entuzjastyczne i masowe wśród społeczeństwa Europy Zachodniej. Wielu krzyżowców pragnęło nie tylko zasłużyć się swojej wierze, ale również liczyło na zdobycie licznych dóbr wynikających z wyprawy.

Na pierwszą wyprawę krzyżową – tzw. krucjatę ludową, wyruszyło w roku 1096 w większości drobne rycerstwo oraz chłopi. Byli oni źle wyposażeni i uzbrojeni, a ich droga przez Europe naznaczona była licznymi rabunkami, mordami oraz pogromami Żydów. Po przeprawie przez Bosfor do Azji Mniejszej, zdziesiątkowana krucjata została rozbita przez Turków.

Inaczej wyglądał przebieg drugiej wyprawy krzyżowej – krucjaty rycerskiej. Była dużo liczniejsza oraz zdecydowanie lepiej przygotowana. Dowództwo nad nią przejęli, w większości przypadków, wielcy feudałowie. Po licznych i zarazem krwawych walkach z Turkami, krzyżowcy zdobyli Antiochię, Edessę, a w roku 1099 opanowali w końcu Jerozolimę. W toku dwudziestu lat walk krzyżowcy, wyparli ostatecznie Turków z obszaru wybrzeży Morza Śródziemnego – od Cylicji po Deltę Nilu. Na zdobytych terenach powstały małe feudalne kraje.

W Ziemi Świętej powstało państwo, które teoretycznie podlegało zwierzchnictwu papieskiemu. Jeden z przywódców krucjaty, książę lotaryński – Gotfryd z Bouillon, który objął władzę w Królestwie Jerozolimskim, przyjął tytuł obrońcy Grobu Świętego. Od roku 1100, po śmierci Gotfryda jego brat i zarazem następca – Baldwin, tytułował się już królem jerozolimskim.

Zasady organizacji nowego państwa zostały przejęte z feudalnej Europy. Terytoriami wasalnymi Królestwa Jerozolimskiego, zostały księstwo Antiochii oraz dwa hrabstwa – Edessy i Trypolisu. Od początku swojego funkcjonowania, królestwo było narażone na ataki ze strony muzułmanów oraz miejscowej ludności. Wymagało więc w tej sytuacji nieustannej pomocy z Europy, które zapewniały następne wyprawy krzyżowe.

Polecamy również:

 • II wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1096 wyruszyła z Europy pierwsza krucjata – tzw. wyprawa rycerska. Na skutek wojny domowej, która trwała ówcześnie w państwie Turków seldżuckich, doszło do szeregu zwycięstw krzyżowców. W roku 1097 zdobyto Edessę, kolejno Antiochię (1098), Jerozolimę (1099), a na zdobytych... Więcej »

 • III wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Muzułmanom w roku 1144 udaje się zdobyć hrabstwo Edessy. Wydarzenie to było bezpośrednią przyczyną zorganizowania drugiej wyprawy krzyżowej. Miała ona miejsce w latach 1147 – 1149, a na jej czele stanęli – król Francji Ludwik VII oraz król Niemiec Konrad III. Jednak zatargi między dwoma... Więcej »

 • IV wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  W roku 1187 Saladyn – sułtan egipski, pokonał rycerstwo łacińskie pod Hattin i zdobył Królestwo Jerozolimy oraz twierdzę Akkę. Odpowiedzią na jego działania była trzecia wyprawa krzyżowa w latach 1189 – 1192. Na czele wyprawy stanęli wówczas cesarz Fryderyk Barbarossa, król Francji... Więcej »

 • V wyprawa krzyżowa - data, przyczyny, przebieg, skutki

  Od roku 1215 papież Innocenty III nawoływał do zorganizowania piątej krucjaty. Pomimo, że nie doszło do niej za życia biskupa Rzymu, to jego propaganda osiągnęła sukces. Bowiem już w dwa lata później zorganizowano – głównie za sprawą feudałów europejskich, kolejną wyprawę krzyżową. Więcej »

 • Pozostałe wyprawy krzyżowe (V krucjata, VI krucjata i Ludwik IX Święty) - przyczyny, skutki

  Innocenty III aż do śmierci prowadził swoją propagandę krucjatową. Pomimo, że sam pomysłodawca i największy zwolennik – papież, nie dożył do czasów trzech ostatnich wypraw krzyżowych, to niedługo po jego śmierci doszło do zorganizowania V krucjaty. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
ok
ktostam • 2021-06-19 15:17:37
Tak
Tak • 2021-06-17 07:30:57
spoko
:) • 2021-06-16 20:42:56
x - wpis został poprawiony, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:34:20
Mudnok - poprawione, pozdrawiamy :)
ADMIN • 2021-06-15 06:37:39