Woodrow Wilson - biografia, polityka, dokonania

Thomas Woodrow Wilson urodził się 28.12.1856 roku w Staunton, na terenie Stanów Zjednoczonych. Pochodził z rodziny o szkockich korzeniach, głęboko wierzącej (ojciec był pastorem). Studiował na uniwersytecie w Baltimore i Princeton, później zaś poświęcił się karierze naukowej. Jej zwieńczeniem było objęcie funkcji rektora w Princeton w roku 1902. W czasie swojej kariery naukowej nauczył się świetnie mówić po niemiecku – zdolność ta przydawała mu się w późniejszych latach.

W politykę zaangażował się realnie około roku 1910, będąc przedstawicielem demokratów. Już wcześniej znany ze swoich prac na tematy polityczne, wygrał wybory na gubernatora stanu New Jersey w roku 1910. Sukcesy na stanowisku gubernatora umocniły jego pozycję, stąd też został wybrany na kandydata demokratów w czasie wyborów prezydenckich w roku 1912. Po trudnej kampanii został on ostatecznie wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Jako prezydent, Woodrow Wilson przeprowadził szereg ważnych reform, wśród których najważniejszymi jest powołanie Federalnego Systemu Rezerw i Federalnej Komisji Handlu. Wiele jego decyzji z tego okresu jest do dziś dyskutowana przez anglosaskich historyków i rozważana jest ich słuszność. Woodrow Wilson zabiegał też o poprawę warunków pracy, prawo do strajku i prawa polityczne robotników.  Z drugiej strony należy pamiętać, że nie sprzeciwiał się, a nawet pośrednio przyczynił się do umocnienia polityki segregacji rasowej, zwłaszcza wobec czarnej ludności USA.

Po wybuchu I wojny światowej Woodrow Wilson oficjalnie ogłosił neutralność, trzymając się tym samym założeń amerykańskiej polityki izolacjonizmu. Wbrew oficjalnym deklaracjom jednak rozważał w czasie trwania konfliktu, czy Stanom Zjednoczonym opłaca się zaangażować w wojnę, a jeżeli tak, to po czyjej stronie. Udało mu się wygrać wybory prezydenckie w roku 1916, co jeszcze umocniło jego władzę. Ostatecznie, w roku 1917, po licznych skandalach dyplomatycznych i prowokacjach Stany Zjednoczone wypowiedziały wojnę Państwom Centralnym. Zaangażowanie się USA w wojnę praktycznie przechyliło szalę zwycięstwa na korzyść Ententy, a Wilson stał się bohaterem.

Woodrow Wilson znany jest też ze swoich „14 punktów”, propozycji przedłożonej w roku 1918 Kongresowi, w której zawarł warunki, na których powinien opierać się przyszły pokój. Głównymi myślami owego dokumentu było zapewnienie narodom prawa do samostanowienia, jawność w polityce międzynarodowej i powołanie organizacji, która dbałaby o zapobieganie wojnom.

W roku 1919 brał udział w konferencji pokojowej w Paryżu, ostatecznie jednak Kongres USA nie pozwolił mu na włączenie Stanów w struktury powstałej Ligii Narodów. Stany podpisały również osobne pokoje z Państwami Centralnymi. Z dużym niezadowoleniem Wilson przyglądał się również pracom nad ustawą prohibicyjną, która miała zakazać sprzedaży, produkcji i spożycia alkoholu na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Jego veto w tej sprawie zostało jednak odrzucone przez Kongres i prohibicja stała się faktem od 17.01.1920 roku.

Po roku 1920 coraz wyraźniej dawały mu się we znaki problemy zdrowotne, zwłaszcza zaś  powikłania po przebytym zawale, które znacznie utrudniały mu udział w życiu społecznym. Z tego też powodu nie próbował nawet czynnie zaangażować się w politykę po upływie swojej kadencji. Wycofawszy się z życia publicznego, zmarł 3.02.1924. Jest uważany przez swoich rodaków za jednego z najważniejszych prezydentów w XX wieku, mimo że spora część jego decyzji jest do dzisiaj uważana za kontrowersyjne.

Polecamy również:

  • Rozpad Austro-Węgier - przyczyny, opis, powstanie nowych państw

    Austro – Węgry rozpoczęły działania wojenne z nadzieją, że ewentualne zwycięstwo militarne umocni nadszarpnięte więzy łączące poszczególne ludy monarchii i pozwoli na zażegnanie kryzysu wewnętrznego. Jednak długa i wyczerpująca wojna, wraz z klęskami militarnymi, doprowadziły do zjawiska wręcz... Więcej »

  • Rewolucja listopadowa w Niemczech - przyczyny, opis, skutki (znaczenie)

    Już w drugiej połowie sierpnia niemiecki Sztab Generalny zrozumiał, że wojna jest nie tylko przegrana, ale dalsze kontynuowanie działań wojennych może już doprowadzić jedynie do katastrofy. Żołnierze niemieccy, utrzymujący przez wiele lat dyscyplinę, zaczęli się buntować, nie chcąc dalej tracić życia. Przyczyniały... Więcej »

  • Rozejm w Compiegne (1918) - postanowienia, warunki, znaczenie

    W połowie roku 1918 państwo niemieckie nie było już w stanie prowadzić działań wojennych, z powodu braku ludzi, surowców i motywacji żołnierzy do dalszych działań. Gorączkowe próby poszukiwania możliwości zawarcia pokoju na ugodowych warunkach zostały przerwane, gdy 3.11.1918 doszło do buntu marynarzy... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Fajne
• 2024-04-17 15:24:05
xdxd jestem taka sigma ze to szok pyr jala
• 2024-04-17 09:06:00
xd
• 2024-04-16 17:58:56
@Mariola - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy :)
• 2024-04-16 07:36:55