Trójpolówka - rewolucja w rolnictwie

Trójpolówka była formą uprawy ziemi wprowadzoną w Europie Zachodniej przez Karola Wielkiego. W Polsce ten sposób gospodarowania ziemią pojawił się w II połowie XII wieku za sprawą zakonu cystersów, którzy stosowali ją na własnych polach uprawnych. Stopniowo zaczęła się upowszechniać na terenie całego kraju, czego powodem było wprowadzenie prawa niemieckiego do lokacji miejscowości. Stało się to w XIII i XIV wieku.

 

Trójpolówka polegała na zmianie dotychczasowego niewydajnego sposobu gospodarowania ziemią uprawną na wsiach. Każda wieś miała pewien areał ziemi uprawnej. Trójpolówka podzieliła tą ziemię na trzy równe części. Pierwszą część obsiewano jesienią zbożem ozimym, drugą część obsiewano wiosną zbożem jarym, trzecia część stanowiła tzw. ugór, czyli pastwisko dla bydła. Z czasem zrezygnowano z ugorowania trzeciej części na rzecz prowadzenia na niej uprawy okopowych (brukiew, rzodkiew, burak, ziemniak ) i motylkowych (koniczyna, łubin, wyka). Co roku zmieniano kolejność upraw na poszczególnych częściach pola i tak pastwisko w następnym roku obsiewano zbożem jarym, po zbiorach zboża jarego pole pozostawiano na pastwisko aż do następnego roku, kiedy obsiewano je zbożem ozimym. I tak co roku zmieniała się kolejność upraw.

 

Trójpolówka zrewolucjonizowała sposób uprawy rolniczej, wpłynęła na wzrost ilości i jakości zbiorów oraz ich efektywności, Usprawniła pracę rolniczą a także na jej wydajność. Wcześniejszymi formami uprawy ziemi były jednopolówka i dwupolówka, a kolejnymi formami w rozwoju rolnictwa – czteropolówka i płodozmian

Polecamy również:

 • Monarchia Karola Wielkiego - idee, struktura, funkcje

  Od roku 771 Karol Wielki zostaje jednym władcą państwa Franków. Od początku swoich rządów rozpoczyna liczne akcje zbrojne, które doprowadzają do niebywałego w historii Franków, rozszerzenia granic ich państwa. Więcej »

 • Dlaczego Karola nazwano „Wielkim”? Dokonania Karola Wielkiego

  Polityka ekspansyjna charakteryzowała przez cały VIII w. rządy dynastii karolińskiej. Próby politycznego zjednoczenia ziem wchodzących w skład monarchii, rozszerzenie granic terytorium miały potwierdzić dominacje dynastii Karolingów. Ponad to prowadzono liczne wojny, które oprócz... Więcej »

 • Renesans karoliński - na czym polegał, pojęcie, cechy - historia

  Pochodzący z dynastii Karolingów Karol Wielki, był królem Franków oraz od roku 800 cesarzem rzymskim. Był jednym z najwybitniejszych władców w historii Europy. Po śmierci swojego ojca Pepina Krótkiego, został współrządcą państwa wraz z bratem Karolmanem. Po nagłej śmierci... Więcej »

 • Koronacja Karola Wielkiego na cesarza - okoliczności, data, znaczenie

  W latach 772 – 804 Karol Wielki prowadził kampanie wojenne przeciwko Sasom, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. W roku 774 w północnej Italii, pokonani przez władcę Franków zostali Longobardowie, a ich ziemie zostały włączone do królestwa Karola. W... Więcej »

 • Wojny i podboje Karola Wielkiego

  W latach 778 – 801 Karol Wielki prowadził wojny z Sasami, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. Następnie los Sasów podzielili Longobardowie w północnych Włoszech, których podbił w roku 774, a ich ziemie zostały włączone w obszar królestwa... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38