Parlament Frankfurcki - czym był, co uchwalił, znaczenie dla Niemiec

Parlament frankfurcki był efektem narodzonego w latach 20. XIX wieku nowoczesnego nacjonalizmu niemieckiego, stworzonego niejako pobocznie przez epokę napoleońską. Tereny obecnych Niemiec stanowiły wtedy barwną mozaikę mniejszych i większych państw o różnym statusie i pozycji, w których jednak pojawiło się teraz dążenie młodych pokoleń ludności, którzy uważali, że państwa niemieckie powinny stanowić jedną całość.

Okazją do przeprowadzenia zjednoczenia wydawał się rok 1848, kiedy to przez całą Europę przetoczyła się fala wystąpień, nazwanych później Wiosną Ludów. Nastroje rewolucyjne i reformatorskie pojawiły się również na terenie Związku Niemieckiego. Pojawiały się głosy, że nadszedł czas na zjednoczenie Związku w jedno państwo. Pomysł zwołania ogólnoniemieckiego parlamentu narodził się w marcu 1848 roku w Heildelbergu, zaproponowany przez przedstawicieli państw południowoniemieckich. Propozycja ta spotkała się z akceptacją Rady Związku Niemieckiego. Ostatecznie parlament, poprzedzony wolnymi wyborami,  rozpoczął swoje obrady 18.05.1848 roku we Frankfurcie nad Menem. Był to pierwszy parlament ogólnoniemiecki w historii.

W parlamencie przewagę mieli przedstawiciele szlachty i bogatego ziemiaństwa. Za cel swoich działań zebrani przyjęli utworzenie podstaw do zjednoczenia państw niemieckich i opracowanie konstytucji niemieckiej. Ścierały się przy tym dwie koncepcje zjednoczeniowe. Koncepcja „wielkoniemiecka” zakładała zjednoczenie Niemiec pod przewodnictwem Austrii, za to z wyłączeniem innych części monarchii habsburskiej, za to opcja „małoniemiecka” uważała, że zjednoczenie powinno dokonać się wokół Prus.

Ostatecznie konstytucja została uchwalona 27.03.1849 roku, teoretycznie powodując zjednoczenie Niemiec. W praktyce Parlament Frankfurcki zaczął już w tym okresie tracić swoje poparcie, głównie z powodu opadnięcia fali rewolucyjnej. Parlament postanowił ofiarować koronę królowi Prus Fryderykowi Wilhelmowi IV, ten jednak stwierdził, że nie zamierza „podnosić korony z błota” - nie chce być uzależniony od woli ludu i łaski rewolucji.  Między kwietniem i majem obrady opuścili posłowie austriaccy i pruscy. Był on też wkrótce zmuszony do zmiany miejsca obrad i przeniósł się do Stuttgartu. Od tego czasu parlament frankfurcki przerodził się w „parlament kadłubowy”. Ostatecznie 31.05.1849 roku doszło do rozpędzenia ostatnich posłów przez wojsko.

Parlament frankfurcki zajmuje bardzo ważne miejsce w historii Niemiec. Mimo niepowodzenia działań zjednoczeniowych, był on pierwszym znakiem zmian, jakie zaszły w Związku Niemieckim i marzeń o jednym państwie niemieckim. Wykorzystać je miał ostatecznie jeden z wielu posłów parlamentu frankfurckiego – Otto von Bismarck.

Polecamy również:

 • Wiosna Ludów we Francji - przyczyny, przebieg, skutki

  W wyniku rewolucji lipcowej w roku 1830, zwanej także „trzema dniami chwały”, doszło do zmiany na tronie francuskim.  Karola X, dążącego do wprowadzenia rządów absolutystycznych, zastąpił liberalny Ludwik Filip I. Pierwszy okres jego panowania charakteryzował się rzeczywiście dosyć łagodnym... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Austrii - przyczyny, przebieg, skutki

  Do wystąpień rewolucyjnych w Cesarstwie Austriackim doszło niewątpliwie na wieść o sukcesach rewolucji w krajach niemieckich, nie należy jednak zapominać o tym, że państwo to już wcześniej borykało się z szeregiem konfliktów, wynikających z jego wielonarodowości i multikulturowości. Dodatkowym czynnikiem... Więcej »

 • Wiosna Ludów na Węgrzech - przyczyny, przebieg i skutki

  Fala rewolucji, która przetoczyła się przez Europę w roku 1848, siłą rzeczy musiała objąć też i Cesarstwo Austriackie. Państwo to od dawna nękane było ostrymi napięciami zarówno społecznymi, jak i narodowościowymi. Nic dziwnego więc, że Wiosna Ludów w Cesarstwie miała trzy, częściowo niezależne... Więcej »

 • Wiosna Ludów we Włoszech - przyczyny, przebieg, skutki

  Wystąpienia rewolucyjne na terenie współczesnych Włoch miały swoje przyczyny, podobnie jak było to w krajach niemieckich,  w cały czas drzemiących w narodzie włoskim marzeniu o zjednoczeniu kraju i utworzenia Królestwa Włoch. Za jednego z głównych wrogów i przeciwników... Więcej »

 • Wiosna Ludów na ziemiach polskich - przyczyny, przebieg, skutki

  W przeciwieństwie do większości krajów europejskich i wbrew temu, czego można by się spodziewać, Wiosna Ludów na ziemiach polskich nie wywołała większych wystąpień ludności. Miało na to wpływ kilka czynników. Najważniejszym jest względna bliskość Wiosny Ludów w stosunku do powstania... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42