Zróżnicowanie religijne ludności świata - geografia - strona 2

(buddyzm, konfucjanizm), w których przeżycia duchowe jednostki skupiają się na podążaniu właściwą drogą życia a nie na kontakcie z istotami boskimi, których istnienie nie jest jednak odrzucane (nie jest to ateizm).

Religia świata
Zróżnicowanie religii świata; autor: TheGreenEditor (28.06.2008), źródło: wikipedia.org

 

Najwięcej wyznawców mają różne odłamy chrześcijaństwa (ok. 1/3 mieszkańców Ziemi), wywodzącego się z religii żydowskiej – judaizmu (Stary Testament), ale którego najważniejsze, uniwersalne nauki zawarte są w naukach Jezusa Chrystusa. Jak wierzą chrześcijanie, był on wcielonym Synem Bożym (Bogiem i człowiekiem), którego ziemska misja (nauka, śmierć i zmartwychwstanie) przyniosła ludziom zbawienie od grzechu i śmierci do jedności z Bogiem i życia wiecznego.

Chrześcijanie zamieszkują głównie Europę, Ameryki i Azję Północną (syberyjscy Rosjanie). Dużo ich też żyje w Afryce na południe od Sahary, w dawnych koloniach państw europejskich, w których prowadzona była (i w dalszym ciągu jest) działalność misjonarska. Z tym, że w Afryce występują obok siebie chrześcijaństwo i religie tradycyjne (animistyczne). Duże znaczenie ma też islam. W Azji największe zwarte skupiska chrześcijan żyją na Cyprze, w Gruzji i Armenii i na Filipinach.

Wśród odłamów chrześcijaństwa wyróżnić można

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
wow
lika • 2021-12-05 17:24:11
Pewien błąd się wkradł. "W 1912 r. Byron wygłosił w Izbie Lordów przemówienie" sta...
Ruda • 2021-12-05 16:35:07
Łatwo
bynio • 2021-12-05 15:42:03
T
Jack • 2021-12-05 13:16:14
ok
Shrek • 2021-12-04 18:50:37