Współpraca międzynarodowa Polski - strona 5

turystycznych.

Po roku 1989 Polska wspierała aspiracje niepodległościowe państw bałtyckich, w tym Litwy. Razem z Litwinami dążyliśmy do integracji ze strukturami euro-atlantyckimi. Obecnie Litwa, podobnie jak Polska jest członkiem tych struktur. Wzajemne stosunki obciąża różna ocena wydarzeń z przeszłości – zwłaszcza działań polskich w stosunku do Wileńszczyzny w okresie międzywojennym oraz stosunek władz litewskich do mniejszości polskiej na Litwie.

Dobrosąsiedzkie stosunki łączą Polskę z Ukrainą (mimo ciągle żywej pamięci o ostrym konflikcie etnicznym na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1918-1919 i 1943-1947).
Polska współpracuje z Ukrainą gospodarczo i wojskowo (m.in. w ramach Polsko-Ukraińskiego Batalionu Sił Pokojowych). Promuje też włączenie Ukrainy do struktur europejskich w ramach Polityki Wschodniej UE (perspektywa stowarzyszenia Ukrainy z UE, odrzucona przez rząd ukraiński pod koniec 2013 roku) oraz rozwój demokracji w tym kraju.

Trudniejsze są stosunki Polski (i całej Unii Europejskiej) z Białorusią. Mimo braku większych konfliktów etnicznych w przeszłości miedzy Polakami i Białorusinami rządzona autorytarnie (przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę) i wiążąca się

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 4 =
Anonim
2018-04-03 11:11:08
takie 2/10
Ostatnio komentowane
po jakiego uda ktoś to wymyślał
czarnypjes • 2021-10-17 16:53:04
doobry artykuł
Jan Marcalik • 2021-10-15 16:22:46
XD
Xd • 2021-10-15 13:34:06
Es
Olek • 2021-10-15 13:30:44