Przemysł paliwowo-energetyczny w Polsce - charakterystyka. Elektrownie w Polsce - rodzaje, rozmieszczenie - strona 2

energii elektrycznej jest w Polsce stosunkowo niewielki – ok. 7% (w 2010 roku). Do 2020 roku udział ten powinien wzrosnąć do prawie 20% (zgodnie ze strategią rozwoju energetyki wdrażaną w Unii Europejskiej). Największy udział w zużyciu elektryczności ma spalanie biomasy, następnie zaś energetyka wodna (gł. duże elektrownie wodne) i energetyka wiatrowa.
Wspomniane już instalacje spalające biomasę i biogaz często lokowane są przy istniejących już elektrowniach cieplnych węglowych jako uzupełniające źródło energii. Największą instalacją nie tylko w Polsce, ale też w Europie jest Zielony Blok w Elektrowni Połaniec.

Energetyka wiatrowa rozwija się w Polsce się od początku lat 90. XX wieku. Pierwszy wiatrak w Polsce postawiono istniejącej już Elektrowni Wodnej w Żarnowcu w 1991 roku (obecnie w ramach farmy wiatrowej Lisewo).
Według Urzędu Regulacji Energetyki w połowie roku 2012 w Polsce istniało 619 instalacji wiatrowych (zarówno pojedyncze turbiny, jak i duże farmy wiatrowe) o łącznej mocy prawie 2200 MW. Produkowały one ok. 4,4 TWh energii elektrycznej (2,7% produkcji elektryczności w Polsce). Największą moc (120 MW) ma elektrownia wiatrowa w Margoninie, w województwie wielkopolskim (powstała w 2010 roku, składa się na nią 60 wiatraków).

Zasoby hydroenergetyczne Polski szacowane są na 13,7 TWh rocznie. Obecnie w Polsce produkuje się rocznie około 2 TWh energii elektrycznej w hydroelektrowniach. Stosunkowo niewielkie moce mają w Polsce elektrownie przepływowe, nie spiętrzające wody w rzece; należy do nich np. hydorelektrownia we Wrocławiu na Odrze Południowej o mocy 1,5 MW.
Największą moc mają elektrownie szczytowo-pompowe (właściwie nie wytwarzające dodatkowych ilości elektryczności, a jedynie przechowujące ją). W ciągu nocy, kiedy zapotrzebowanie na energię elektryczna jest mniejsze a wiec i jej cena też jest niższa, pompują one wodę z dolnego do górnego zbiornika  wodnego z wykorzystaniem energii z sieci. W ciągu dnia, kiedy zapotrzebowanie na energię wzrasta, wytwarzają elektryczność spuszczając wodę przez turbiny do zbiornika dolnego, dostarczając energie elektryczną do sieci w momencie, gdy zapotrzebowanie na nią jest największe, a wiec po wyższej cenie.
Największą elektrownią szczytowo-pompowa w Polsce i jednocześnie największą hydroelektrownia jest Elektrownia Wodna Żarnowiec, zlokalizowana nad Jeziorem Żarnowieckim w województwie pomorskim, o mocy 716 MW. Duże elektrownie szczytowo-pompowe to również: elektrownia Porąbka-Żar na południu Polski (zbiornik dolny – sztuczne Jezioro Międzybrodzkie, zbiornik górny na Górze Żar), o mocy 500 MW i elektrownia Żydowo na południe od Koszalina, o mocy 156 MW.
Inne duże elektrownie wodne w Polsce to:
- Elektrownia Wodna we Włocławku na Wiśle (w wyniku wybudowania elektrowni powstał zbiornik zaporowy – Jezioro Włocławskie, ma ona moc 160 MW (największa elektrownia przepływowa - zaporowa),
- zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce, na Sanie, o mocy 200 MW (elektrownia szczytowo-pompowa na zaporze zamykającej Jez. Solińskie) i ok. 8 MW (poniżej zbiornika wyrównawczego w Myczkowcach, elektrownia przepływowa),
- elektrownia Dychów na Bobrze, o mocy 79 MW,
- elektrownia Rożnów na Dunajcu, o mocy 50 MW
- elektrownia Czorsztyn-Niedzica-Sromowce Wyżne też na Dunajcu (elektrownia szczytowo-pompowa w Niedzicy i elektrownia przepływowa w Sromowcach Wyżnych), o mocy 92 MW,
- elektrownia przepływowa w Porąbce na Sole (zbiornik jest jednocześnie zbiornikiem dolny elektrowni szczytowo-pompowej Porąbka-Żar), o mocy 6 MW.

Energia geotermalna i słoneczna nie są na razie wykorzystywane w Polsce do produkcji

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 2 =
Ostatnio komentowane
Jest git
• 2023-03-20 19:38:41
boze dajcie plan wydarzen
• 2023-03-20 17:49:33
Historia kto mi pomoże?
• 2023-03-20 14:54:42
Nie ma grubszymi literami ,,Karolingowie''
• 2023-03-16 18:04:17
dzieki
• 2023-03-11 17:13:45