Przemysł paliwowo-energetyczny w Polsce - charakterystyka. Elektrownie w Polsce - rodzaje, rozmieszczenie

Przemysł paliwowo-energetyczny obejmuje branże:
- przemysł paliwowy (produkcja paliw oraz olejów i smarów mineralnych w rafineriach ropy naftowej),
- przemysł energetyczny (wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz pary wodnej i gorącej wody – w elektrociepłowniach) do zakładów przemysłowych, instytucji i mieszkań.

Produkcja energii elektrycznej w Polsce wynosiła w 2011 roku 163,5 terawatogodziny (TWh). Krajowa produkcja energii uzupełniona o niewielki import w regionach przygranicznych, gdzie taniej przesłać prąd zza granicy, pokrywa nasze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Polska jest eksporterem energii elektrycznej – eksport wynosił w 2011 roku 12 TWh przy imporcie – 6,8 TWh.

Tradycyjnie polski sektor energetyczny jest oparty o paliwa kopalne – węgiel kamienny i węgiel brunatny, których duże zasoby znajdują się na terenie Polski. Łącznie elektrownie cieplne spalające węgiel kamienny i węgiel brunatny odpowiadają za produkcję blisko 90% energii elektrycznej w Polsce (węgiel kamienny – 59%, węgiel brunatny – 33,5%).
Reszta energii elektrycznej pochodzi ze spalania biogazu i biomasy - 4%, gazu ziemnego - 3%, ropy naftowej – 2% oraz z energetyki wodnej i wiatrowej (po ok. 2%).

Największe polskie elektrownie pod względem zainstalowanej mocy to:
- Elektrownia Bełchatów (o mocy elektrycznej 5354 MW), produkuje 20% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce, należy do grupy PGE, opalana węglem brunatnym wydobywanym w leżącej obok Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów;
- Elektrownia Kozienice (o mocy elektrycznej 2880 MW), należy do grupy ENEA, opalana węglem kamiennym;
- Zespół Elektrowni Pątnów-Konin-Adamów (o łącznej mocy elektrycznej 2512 MW), opalane węglem brunatnym wydobywanym w leżących opodal kopalni oraz (od 2012) biomasą;
- Elektrownia Turów (o mocy elektrycznej 1900 MW), należy do grupy PGE, opalana węglem brunatnym wydobywanym w leżącej obok Kopalni Węgla Brunatnego Turów;
- Elektrownia Dolna Odra w Nowym Czarnowie (moc elektryczna 1832 MW), należy do grupy PGE, opalana węglem kamiennym;
- Elektrownia Połaniec (moc elektryczna 1800 MW), należy do francuskiej firmy energetycznej GDF SUEZ, opalana węglem kamiennym w 2013 roku oddano do użytku tzw. Zielony Blok o mocy 205 MW, opalany wyłącznie biomasą pochodzącą ze zrębków drzewnych (80%) i odpadów rolniczych (20%);
- Elektrownia Opole (moc elektryczna 1492 MW), należy do grupy PGE, opalana węglem kamiennym;
- Elektrownia Jaworzno (moc elektryczna 1345 MW), należy do grupy TAURON, opalana węglem kamiennym;
- Elektrownia Siersza (moc elektryczna 813 MW), należy do grupy TAURON, opalana węglem kamiennym;
- Elektrownia Ostrołęka (moc elektryczna 647 MW), należy do grupy ENERGA, opalana węglem kamiennym i biomasą;
- Elektrownia Skawina (moc elektryczna 490 MW), opalana węglem kamiennym;
oraz szereg elektrociepłowni (w których wytwarzane jest głównie ciepło w mniejszym stopniu energia elektryczna), m.in. elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Kawęczyn w Warszawie, elektrociepłownia Kraków, elektrociepłownia Kielce, elektrociepłownia Wrocław, czy elektrociepłownia Poznań.

Trwają prace nad budową elektrowni opalanych gazem ziemnym i gazem wytworzonym przez zgazowanie wegla. W 2015 roku ma powstać taka elektrownia w Polsce Północnej (planowana moc 800 MW, inwestor ENERGA i irlandzka firma ESB International), bloki energetyczne lub ciepłownicze opalane gazem planowane są w Stalowej Woli, Skawinie i Włocławku. Istniejące instalacje (o mocy przekraczającej 100 MW) znajdują się w elektrociepłowniach: Lublin-Wrotków, Rzeszów, Zielona Góra i Nowa Sarzyna.

Udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 2 =
Ostatnio komentowane
Ani słowa o czworościanie którego krawędzie, powierzchnie i objętość - są wyrażon...
• 2024-03-04 21:58:56
takie łątwe
• 2024-03-04 15:46:48
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44