Ludność Europy - geografia - strona 2

celtyckie (walijski, irlandzki, bretoński i szkocki, obecnie ustępujące językowi angielskiemu i francuskiemu – język bretoński).
Spoza języków indoeuropejskich najliczniej używanymi rodzimymi językami europejskimi są: języki ugrofińskie (węgierski, fiński, estoński, karelski, maryjski, języki Mordwinów – erzja i moksza, język udmurcki i komi oraz języki lapońskie)
oraz tureckie (język turecki, tatarski i krymsko-tatarski).

Europa jest tradycyjnie kontynentem, gdzie dominowało chrześcijaństwo – kościoły wschodnie (prawosławne kościoły autokefaliczne) dominują w krajach Europy Wschodniej i na Bałkanach, kościół rzymsko-katolicki w Europie Środkowej, Zachodniej (Francja, Belgia) i Południowej, a protestanci w Europie Północnej i Północno-Zachodniej. Tradycyjne skupiska muzułmanów tradycyjnie żyli w Europie na Bałkanach (w Bośni, Albanii i w Kosowie), na Krymie i w Rosji (Tatarzy Krymscy i Wołżańscy).
Równocześnie jednak w wielu państwach Europy wzrasta liczba ateistów i agnostyków. Wg Eurobarometru (badania opinii publicznej w Unii Europejskiej) w 2010 roku ok. połowy obywateli UE wierzyło w Boga, 20% uważało się za ateistów, zaś około 25% mimo wiary w istnienie duchowego, pozamaterialnego wymiaru świata nie wiązało tej wiary z żadną religią. Najwięcej ateistów i agnostyków mieszka w krajach skandynawskich, w Republice Czeskiej, we Francji, Niderlandach/Holandii i w niektórych byłych krajach komunistycznych (ateizm był tam oficjalną ideologią państwową) – zwłaszcza w Estonii, Rosji i na Białorusi.

W ostatnich kilkudziesięciu latach stosunki etniczne i religijne w krajach Europy (zwłaszcza Zachodniej) uległy modyfikacji na skutek imigracji zarobkowej mieszkańców uboższego i niestabilnego politycznie Południa. We Francji oszacowano w 2008 roku, że około 5,3 mln osób posiadających prawo pobytu w kraju urodziło się poza granicami Francji. Kolejne 6,5 mln mieszkańców kraju miało przynajmniej jednego rodzica imigranta. Większość z imigrantów pozaeuropejskich we Fracji pochodziła z dawnych kolonii francuskich – z krajów Maghrebu, Czarnej Afryki i Azji (m.in. z dawnych Indochin). W Wielkiej Brytanii imigranci pochodzą głównie z Indii, Pakistanu i Antyli (m.in. z Jamajki). W Niemczech, Szwajcarii i Austrii wielu imigrantów pochodzi z Turcji.
Wcześniej – w latach 50.tych i 60.tych XX wieku – zagraniczni robotnicy zarobkowi (gastarbeiterzy) w krajach Zachodniej Europy pochodzili głównie z uboższych krajów europejskich (Portugalii, Hiszpanii, Włoch, dawnej Jugosławii). Obecnie (po otwarciu granic w ramach Unii Europejskiej) na rynkach pracy krajów Europy Zachodniej pojawili się mieszkańcy krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej (w tym Polacy).

Autor: dr Krzysztof Jarzyna z Instytutu Geografii UJK w Kielcach

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 5 =
Ostatnio komentowane
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19
ok
• 2022-11-25 15:27:39