Rozpad beta minus

Rozpad beta minus polega na emisji z jądra atomowego elektronu, czyli cząsteczki β- oraz antyneutrina elektronowego. Równanie tej reakcji można zapisać następująco:

 ^{A} _{Z}X \rightarrow ^ ^{A} _{Z+1} Y+ ^{ 0} _{-1} e+\stackrel{\sim }{\nu } _{e}  

gdzie: X – jądro macierzyste, Y – jądro nowo powstałe, A – liczba masowa, Z – liczba atomowa, e – elektron,  \stackrel{\sim }{\nu } _{e} - antyneutrino elektronowe.

Jak wynika z przedstawionego równania przemiany β-, rozpad ten nie zmienia liczby nukleonów danego jądra. Wzrasta jedynie o jeden liczba protonów, co oznacza, że rozpad ten polega na zamianie neutronu w proton, któremu towarzyszy emisja elektronu i antyneutrina.
W wyniku przemiany β- jądro pierwiastka zmienia swoje położenie w układzie okresowym o jedno miejsce do przodu.


Rys. 1. Diagram przedstawiający rozpad β-. Liczba masowa (A) nie ulega zmianie, natomiast liczba atomowa wzrasta o 1.

 
Rys. 2. Schemat rozpadu beta minus.

Polecamy również:

 • Rozpad alfa

  Spontanicznym rozpadom α mogą ulegać tylko te izotopy, których liczba masowa jest większa od 200.  W wyniku tego rozpadu powstają dwa produkty: cząstka α, która jest dwukrotnie zjonizowanym atomem helu oraz nowe jądro atomowe. Równanie reakcji rozpadu alfa można zapisać w postaci: Więcej »

 • Rozpad beta plus

  Rozpad beta plus polega na emisji z jądra atomowego pozytonu (antyelektronu), czyli cząsteczki β+ oraz neutrina elektronowego. Więcej »

 • Wychwyt elektronu

  Wychwyt elektronu jest procesem, który zaliczany jest do reakcji rozpadów beta. Przemiana ta polega na absorpcji  przez jądro atomowe elektronu, który znajduje się na powłoce w pobliżu jądra, np. na powłoce K. Wynikiem tej reakcji jest emisja neutrin elektronowych. Więcej »

 • Rozpad gamma

  Rozpad gamma jest procesem promieniotwórczym, polegającym na emisji wysokoenergetycznych kwantów promieniowania elektromagnetycznego, czyli fotonów. Więcej »

 • Prawo rozpadu promieniotwórczego

  Wszystkie rozpady promieniotwórcze zachodzą w sposób spontaniczny i nie da się przewidzieć kiedy dana przemiana jądrowa nastąpi. Powoduje to, że przy opisie zjawisk promieniotwórczych należy posługiwać się metodami statystycznymi, które przy dostatecznie dużej ilości jąder... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
Tekst nie jest całkowicie prawdziwy. Do roku 1942, a przypominam, że Niemcy napadli na P...
Karol • 2021-04-19 21:37:00
Ostatecznie nie ukończył studiów, więc artykuł wprowadza w błąd.
Marta • 2021-04-19 19:23:19
ja z tego robię plakat :)
kamyq • 2021-04-19 18:17:18
ezz
wdadad • 2021-04-19 17:41:35
ez
marek • 2021-04-19 14:57:37