Wychwyt elektronu

Wychwyt elektronu jest procesem, który zaliczany jest do reakcji rozpadów beta. Przemiana ta polega na absorpcji  przez jądro atomowe elektronu, który znajduje się na powłoce w pobliżu jądra, np. na powłoce K. Wynikiem tej reakcji jest emisja neutrin elektronowych.
Równanie reakcji wychwytu elektronu wygląda następująco:

 ^{A} _{Z} X+ ^{0} _{-1} e \rightarrow ^{A} _{Z} _{-1} Y+\nu _{e}

gdzie: X – jądro macierzyste, Y – jądro nowo powstałe, A – liczba masowa, Z – liczba atomowa, e – elektron, - υe neutrino elektronowe.

Z przedstawionego równania wynika, że proces wychwytu elektronu nie zmienia liczby nukleonów danego jądra. Maleje jedynie o jeden liczba protonów, co oznacza, że rozpad ten polega na zamianie protonu w neutron, któremu towarzyszy emisja neutrina. Równanie tej reakcji można więc zapisać w postaci:

 ^{1} _{1} p+ ^{0} _{-1} e \rightarrow ^{1} _{0} n+\nu _{e}

Wychwyt elektronu zmienia położenie pierwiastka w układzie okresowym o jedno miejsce do tyłu.

Rys. 1. Diagram przedstawiający wychwyt elektronu. Liczba masowa (A) nie ulega zmianie, natomiast liczba atomowa maleje o 1.

 
Rys. 2. Schemat procesu wychwytu elektronu.

Polecamy również:

 • Rozpad alfa

  Spontanicznym rozpadom α mogą ulegać tylko te izotopy, których liczba masowa jest większa od 200.  W wyniku tego rozpadu powstają dwa produkty: cząstka α, która jest dwukrotnie zjonizowanym atomem helu oraz nowe jądro atomowe. Równanie reakcji rozpadu alfa można zapisać w postaci: Więcej »

 • Rozpad beta minus

  Rozpad beta minus polega na emisji z jądra atomowego elektronu, czyli cząsteczki β- oraz antyneutrina elektronowego. Równanie tej reakcji można zapisać następująco: Więcej »

 • Rozpad beta plus

  Rozpad beta plus polega na emisji z jądra atomowego pozytonu (antyelektronu), czyli cząsteczki β+ oraz neutrina elektronowego. Więcej »

 • Rozpad gamma

  Rozpad gamma jest procesem promieniotwórczym, polegającym na emisji wysokoenergetycznych kwantów promieniowania elektromagnetycznego, czyli fotonów. Więcej »

 • Prawo rozpadu promieniotwórczego

  Wszystkie rozpady promieniotwórcze zachodzą w sposób spontaniczny i nie da się przewidzieć kiedy dana przemiana jądrowa nastąpi. Powoduje to, że przy opisie zjawisk promieniotwórczych należy posługiwać się metodami statystycznymi, które przy dostatecznie dużej ilości jąder... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20