Energetyka jądrowa

Energetyka jądrowa obejmuje zagadnienia związane z otrzymywaniem i przetwarzaniem energii uwalnianej w wyniku procesów rozszczepienia pierwiastków ciężkich (np. uranu, toru, plutonu). Podstawowym narzędziem energetyki jądrowej jest reaktor jądrowy, w którym w wyniku kontrolowanej reakcji łańcuchowej rozszczepienia jądra atomu produkowane są bardzo duże ilości energii, która uwalniana jest w formie ciepła i następnie zamieniana na energię elektryczną. Szacuje się, że obecnie na świecie ok. 15% energii elektrycznej pochodzi z elektrowni jądrowych.  

Polecamy również:

 • Rozszczepienie jądra atomowego

  Rozszczepienie jądra atomowego jest przemianą jądrową, której podlegają pierwiastki ciężkie. Proces ten polega na rozdzieleniu się jądra atomu na fragmenty o bardzo zbliżonych masach. Reakcje rozszczepienia mogą być zainicjowane poprzez bombardowanie jąder pierwiastków ciężkich neutronami. Więcej »

 • Reaktor jądrowy

  Reaktor jądrowy jest urządzeniem, które zamienia energię jądrową, wydzieloną podczas reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich na energię użyteczną np. energię elektryczną. W reaktorze jądrowym reakcje jądrowe utrzymywane są na zadanym poziomie (brak tu jest efektu lawinowego), co sprawia, że... Więcej »

 • Reakcja termojądrowa

  Reakcje termojądrowe są procesami polegającymi na łączeniu się (syntezie) jąder pierwiastków lekkich. Synteza jądrowa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jądra atomowe zbliżą się do siebie na odległość co najmniej 10-15m. Więcej »

 • Synteza termojądrowa we wnętrzu gwiazd

  Reakcje syntezy termojądrowej są odpowiedzialne za wytwarzanie energii przez gwiazdy. Procesy te zachodzą we wnętrzu (jądrach) gwiazd, gdzie temperatura i ciśnienie są na tyle duże, że możliwa jest synteza jąder pierwiastków lekkich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43