Reakcja termojądrowa

Reakcje termojądrowe są procesami polegającymi na łączeniu się (syntezie) jąder pierwiastków lekkich. Synteza jądrowa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jądra atomowe zbliżą się do siebie na odległość co najmniej 10-15m. W celu pokonania siły odpychania elektrostatycznego pomiędzy dodatnio naładowanymi jądrami atomów konieczne są duże energie kinetyczne zderzających się ze sobą jąder. Jest to możliwe jedynie przy bardzo wysokich temperaturach, rzędu setek milionów kelwinów – stąd nazwa reakcja termojądrowa.

Przykładem reakcji syntezy może być łączenie się ze sobą jąder izotopów wodoru: deuteru i trytu. Równanie tej reakcji ma postać:

 ^{2} _{1} D+ ^{3} _{1}T \rightarrow ^{4} _{2}He+ ^{1} _{0}n

Energia wyzwalana w wyniku tego procesu jest rezultatem deficytu masy pomiędzy jądrem helu, a masami izotopów wodoru. Energia ta ma wartość 17,5MeV, co oznacza, że energia przypadająca na jeden nukleon jest znacznie większa od energii wyzwalanej w wyniku procesów rozszczepienia jąder atomowych. Fizycy pracują obecnie nad przeprowadzeniem kontrolowanego procesu syntezy jądrowej. Głównym problem z jakim się borykają jest osiągnięcie temperatury, umożliwiającej rozpoczęcie procesu fuzji jądrowej.

Polecamy również:

 • Rozszczepienie jądra atomowego

  Rozszczepienie jądra atomowego jest przemianą jądrową, której podlegają pierwiastki ciężkie. Proces ten polega na rozdzieleniu się jądra atomu na fragmenty o bardzo zbliżonych masach. Reakcje rozszczepienia mogą być zainicjowane poprzez bombardowanie jąder pierwiastków ciężkich neutronami. Więcej »

 • Reaktor jądrowy

  Reaktor jądrowy jest urządzeniem, które zamienia energię jądrową, wydzieloną podczas reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich na energię użyteczną np. energię elektryczną. W reaktorze jądrowym reakcje jądrowe utrzymywane są na zadanym poziomie (brak tu jest efektu lawinowego), co sprawia, że... Więcej »

 • Synteza termojądrowa we wnętrzu gwiazd

  Reakcje syntezy termojądrowej są odpowiedzialne za wytwarzanie energii przez gwiazdy. Procesy te zachodzą we wnętrzu (jądrach) gwiazd, gdzie temperatura i ciśnienie są na tyle duże, że możliwa jest synteza jąder pierwiastków lekkich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43