Synteza termojądrowa we wnętrzu gwiazd

Reakcje syntezy termojądrowej są odpowiedzialne za wytwarzanie energii przez gwiazdy. Procesy te zachodzą we wnętrzu (jądrach) gwiazd, gdzie temperatura i ciśnienie są na tyle duże, że możliwa jest synteza jąder pierwiastków lekkich. W zależności od rodzaju gwiazdy może mieć miejsce jeden z dwóch cykli przemian termojądrowych. Są to cykle: protonowo-protonowy oraz węglowo-azotowy.

Pierwszy z wymienionych cykli zachodzi w gwiazdach małej i średniej wielkości, takich jak np. Słońce. Cykl ten składa się z trzech etapów, których przebieg można przedstawić następująco:

 ^{1} _{1} H+^{1} _{1}H \rightarrow ^{2} _{1}D+^{0} _{+1}e+\nu

^{2} _{1}D+^{1} _{1}H \rightarrow ^{3} _{1}He+ \gamma

^{3} _{2}He+^{3} _{2}He \rightarrow ^{4} _{2}He+2^{1} _{1}H
 
W wyniku syntezy dwóch jąder wodoru (protonów) powstaje deuter, pozyton oraz neutrino. Nowopowstałe jądro łączy się następnie z kolejnym protonem, co prowadzi do powstania jądra izotopu helu 3 oraz fotonu. W trzecim etapie dwa jądra helu 3 łączą się ze sobą, dając trwałe i nie podlegające dalszym przemianom jądro izotopu helu oraz dwa protony, które mogą brać udział w kolejnych reakcjach. Całkowita energia uzyskana podczas jednego cyklu protonowo-protonowego wynosi 26,7MeV i jest ona unoszona przez pozytony, neutrina oraz fotony.

Drugi cykl przemian termojądrowych zachodzi w gwiazdach o wysokich temperaturach i posiadających w swej budowie domieszki węgla. Proces ten składa się z sześciu etapów, które można zapisać w postaci:

^{12} _{6}C+^{1} _{1}H \rightarrow ^{13} _{7}N+ \gamma

^{13} _{7}N \rightarrow ^{13} _{6}C+^{0} _{+1}e+\nu

^{13} _{6}C+^{1} _{1}H \rightarrow ^{14} _{7}N+ \gamma

^{14} _{7}N+^{1} _{1}H \rightarrow ^{15} _{8}O+ \gamma

^{15} _{8}O \rightarrow ^{15} _{7}N+^{0} _{+1}e+\nu

^{15} _{7}N+^{1} _{1}H \rightarrow ^{12} _{6}C+^{4} _{2}He

Jak wynika z przedstawionych równań reakcji, końcowym produktem obydwu cykli jest stabilne jądro helu. W obydwu omówionych procesach uwalniana jest taka sama ilość energii, jednak w przypadku cyklu węglowo-azotowego jest ona unoszona przez większą liczbę cząstek.

Polecamy również:

 • Rozszczepienie jądra atomowego

  Rozszczepienie jądra atomowego jest przemianą jądrową, której podlegają pierwiastki ciężkie. Proces ten polega na rozdzieleniu się jądra atomu na fragmenty o bardzo zbliżonych masach. Reakcje rozszczepienia mogą być zainicjowane poprzez bombardowanie jąder pierwiastków ciężkich neutronami. Więcej »

 • Reaktor jądrowy

  Reaktor jądrowy jest urządzeniem, które zamienia energię jądrową, wydzieloną podczas reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich na energię użyteczną np. energię elektryczną. W reaktorze jądrowym reakcje jądrowe utrzymywane są na zadanym poziomie (brak tu jest efektu lawinowego), co sprawia, że... Więcej »

 • Reakcja termojądrowa

  Reakcje termojądrowe są procesami polegającymi na łączeniu się (syntezie) jąder pierwiastków lekkich. Synteza jądrowa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jądra atomowe zbliżą się do siebie na odległość co najmniej 10-15m. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 3 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43