Reaktor jądrowy

Reaktor jądrowy jest urządzeniem, które zamienia energię jądrową, wydzieloną podczas reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich na energię użyteczną np. energię elektryczną. W reaktorze jądrowym reakcje jądrowe utrzymywane są na zadanym poziomie (brak tu jest efektu lawinowego), co sprawia, że reakcje łańcuchowe przebiegają tu w sposób kontrolowany.

W celu utrzymania kontroli nad procesem łańcuchowego rozszczepiania jąder konieczne jest spowolnienie powstających w tych reakcjach neutronów. Materiał używany do spowalniania neutronów nazywany jest moderatorem. Jest to najczęściej woda lub grafit, gdyż największe straty energii kinetycznej neutronów występują podczas zderzenia tych cząstek z jądrami pierwiastków lekkich np. wodorem lub węglem.

Najczęściej stosowanym paliwem w reaktorach jądrowychizotopy uranu oraz plutonu. Mają one postać prętów pomiędzy którymi znajduje moderator. Powstające w jednym z prętów (w wyniku rozszczepienia jądra) neutrony zostają wyhamowane przez substancję moderatora i następnie wchodzą do drugiego pręta, co powoduje powstanie kolejnej reakcji rozszczepienia. W celu pełnej kontroli nad przebiegiem reakcji jądrowej w reaktorze stosuje się tzw. pręty sterownicze, których zadaniem jest pochłanianie nadmiarowej liczby neutronów. Są one najczęściej wykonane ze stali borowej lub kadmu.

Wyzwalana w reaktorach jądrowych energia odbierana jest przez chłodziwo, które następnie przekazywane jest do wody. Woda w wyniku dostarczenia dużych ilości ciepła zamienia się w parę wodną, która napędza generator prądu elektrycznego.
Pierwszy reaktor jądrowy został skonstruowany w 1943 roku przez Enrico Fermiego.

Polecamy również:

  • Rozszczepienie jądra atomowego

    Rozszczepienie jądra atomowego jest przemianą jądrową, której podlegają pierwiastki ciężkie. Proces ten polega na rozdzieleniu się jądra atomu na fragmenty o bardzo zbliżonych masach. Reakcje rozszczepienia mogą być zainicjowane poprzez bombardowanie jąder pierwiastków ciężkich neutronami. Więcej »

  • Reakcja termojądrowa

    Reakcje termojądrowe są procesami polegającymi na łączeniu się (syntezie) jąder pierwiastków lekkich. Synteza jądrowa może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jądra atomowe zbliżą się do siebie na odległość co najmniej 10-15m. Więcej »

  • Synteza termojądrowa we wnętrzu gwiazd

    Reakcje syntezy termojądrowej są odpowiedzialne za wytwarzanie energii przez gwiazdy. Procesy te zachodzą we wnętrzu (jądrach) gwiazd, gdzie temperatura i ciśnienie są na tyle duże, że możliwa jest synteza jąder pierwiastków lekkich. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 2 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19