Rozpad alfa

Spontanicznym rozpadom  \alpha mogą ulegać tylko te izotopy, których liczba masowa jest większa od 200.  W wyniku tego rozpadu powstają dwa produkty: cząstka \alpha , która jest dwukrotnie zjonizowanym atomem helu oraz nowe jądro atomowe.
Równanie reakcji rozpadu alfa można zapisać w postaci:

 ^{A} _{Z} X \rightarrow ^{A-4} _{Z-2} Y+ ^{4} _{2} \alpha
 
gdzie: X – jądro macierzyste, Y – jądro nowo powstałe, A – liczba masowa, Z – liczba atomowa.

Na przykład jądro izotopu uranu 238 ulega reakcji rozpadu \alpha , przekształcając się w jądro toru,  co zapisujemy w sposób:

 ^{238} _{92} U \rightarrow ^{234} _{90} Th+ ^{4} _{2} \alpha
 
W wyniku rozpadu alfa początkowe jądro traci 4 nukleony z czego 2 są protonami, zatem rozpad ten zmienia położenie pierwiastka w układzie okresowym o dwa miejsca w tył.


Rys. 1. Diagram przedstawiający rozpad α. Liczba masowa (A) zmniejsza się o 4, natomiast liczba atomowa maleje o 2.

Rys. 2. Schemat rozpadu alfa.

Promieniowanie  \alpha jest promieniowaniem bardzo mało energetycznym, więc i bardzo mało przenikliwym. Cząstki  \alpha jest wstanie zatrzymać zwykła kartka papieru, więc nie są one groźnie dla człowieka, pod warunkiem, że nie dostaną się do wnętrza jego organizmu.

Polecamy również:

 • Rozpad beta minus

  Rozpad beta minus polega na emisji z jądra atomowego elektronu, czyli cząsteczki β- oraz antyneutrina elektronowego. Równanie tej reakcji można zapisać następująco: Więcej »

 • Rozpad beta plus

  Rozpad beta plus polega na emisji z jądra atomowego pozytonu (antyelektronu), czyli cząsteczki β+ oraz neutrina elektronowego. Więcej »

 • Wychwyt elektronu

  Wychwyt elektronu jest procesem, który zaliczany jest do reakcji rozpadów beta. Przemiana ta polega na absorpcji  przez jądro atomowe elektronu, który znajduje się na powłoce w pobliżu jądra, np. na powłoce K. Wynikiem tej reakcji jest emisja neutrin elektronowych. Więcej »

 • Rozpad gamma

  Rozpad gamma jest procesem promieniotwórczym, polegającym na emisji wysokoenergetycznych kwantów promieniowania elektromagnetycznego, czyli fotonów. Więcej »

 • Prawo rozpadu promieniotwórczego

  Wszystkie rozpady promieniotwórcze zachodzą w sposób spontaniczny i nie da się przewidzieć kiedy dana przemiana jądrowa nastąpi. Powoduje to, że przy opisie zjawisk promieniotwórczych należy posługiwać się metodami statystycznymi, które przy dostatecznie dużej ilości jąder... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53