Zastosowanie alkanów

Alkany znajdują szereg zastosowań w przemyśle – jako składniki  ropy naftowej i gazu ziemnego stanowią podstawowe surowce energetyczne. Oprócz produkcji różnego rodzaju paliw (olej napędowy, benzyna, oleje opałowe, LPG i inne), alkany znajdują szerokie zastosowanie jako lotne rozpuszczalniki organiczne nie mieszające się z wodą. Jako rozpuszczalniki, alkany są wykorzystywane w produkcji farb i lakierów, w syntezie leków oraz innych substancji organicznych o specjalnych właściwościach, a także do zmywania zużytych smarów, klejów i zabrudzeń o charakterze oleistym. Wyższe alkany, ze względu na swoje właściwości fizykochemiczne, znajdują zastosowanie jako oleje i smary.

Paliwa

Alkany są podstawowym składnikiem wszystkich węglowodorowych surowców energetycznych. Metan stanowi ponad 90% objętości gazu ziemnego, natomiast wyższe węglowodory nasycone są głównymi składnikami paliw ropopochodnych: propan i butan w LPG, alkany zawierające od 4 do 12 atomów węgla w benzynie, 8-20 atomów węgla w oleju napędowym,  14-20 atomów węgla – w oleju opałowym. Zawierający wyższe węglowodory mazut stosowany jest jako paliwo dla statków (w niskoobrotowych silnikach tłokowych oraz kotłach parowych), a także w piecach przemysłowych i rozruchu kotłów parowych.

Rozpuszczalniki

C) alkanów. Można wśród nich wymienić eter naftowy (ligroinę)– frakcje z destylacji ropy o temp. wrzenia 30-40°C, 40-60°C i 60-80°C, frakcję heksanową o temp. wrzenia 90°C (mieszaninę węglowodorów C5-C6, stanowiącą zamiennik n-heksanu, który jest droższy i bardziej szkodliwy dla zdrowia), czy benzynę ekstrakcyjną (oczyszczoną, nie wzbogacaną o wyższe, rozgałęzione węglowodory).

Rozpuszczalniki węglowodorowe o niskiej temperaturze wrzenia mogą znajdować zastosowanie do produkcji farb i klejów szybkoschnących, dzięki ich bardzo łatwemu i szybkiemu odparowaniu.

Rozpuszczalniki węglowodorowe odgrywają ważną rolę nie tylko w przemyśle farbiarskim. Są one wykorzystywane również farmaceutycznym oraz produkcji specjalistycznych substancji organicznych, a także w różnego rodzaju laboratoriach chemicznych.

 

Oleje i smary

Alkany o wyższej masie cząsteczkowej posiadają szereg właściwości, które sprawiają, że są one użyteczne jako smary: pozostają ciekłe w szerokim zakresie temperatur, nie mieszają się z wodą , są bierne chemicznie (odporne na utlenianie), a także są dostępne w dużych ilościach (produkty przeróbki ropy naftowej). Dlatego często są podstawowym składnikiem olejów i smarów (zarówno mineralnych, jak i syntetycznych).

Polecamy również:

  • Izomeria alkanów – izomery konstytucyjne – przykłady, zadania

    Izomery to związki chemiczne posiadające taki sam skład pierwiastkowy, ale różniące się strukturą chemiczną. Zależnie od różnicy w strukturze, wyróżniamy różne typy izomerii, np. izomerię konstytucyjną, izomerię przestrzenną czy izomerię optyczną. Więcej »

  • Chiralność i izomeria przestrzenna alkanów

    Oprócz izomerii konstytucyjnej, drugim ważnym rodzajem izomerii jest izomeria przestrzenna. Izomery przestrzenne to związki, które mają taki sam wzór sumaryczny, taki sam szkielet węglowy, te same grupy funkcyjne (położone tak samo), ale różnią się budową przestrzenną... Więcej »

  • Spalanie alkanów

    Alkany spalają się w zalezoności od ilości dostępnego tlenu do wody i dwutlenku węgla, wody i tlenku węgla lub wody i sadzy. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
GrzeN!o
2019-03-04 12:54:35
Jest ok.
Ostatnio komentowane
Bardzo przydatne informacje. Przeczytałam z zainteresowaniem.
• 2022-08-13 18:28:30
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25