Na stronie używamy cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie. Szczegóły znajdziesz w Regulaminie.
ZAMKNIJ X
Autor:
Drukuj
Drukuj
Rozmiar
AAA

Utlenianie i redukcja - przykłady - strona 3

należy zapisać osobno równania utleniania i redukcji (tzw. Równania połówkowe), znaleźć potencjały dla reakcji opisanych tymi równaniami i dodać je stronami tak, aby w efekcie otrzymać kompletne równanie utleniania-redukcji, w którym nie ma „wolnych” elektronów i tak samo dodać do siebie potencjały redoks. Jeżeli sumaryczny potencjał redoks będzie dodatni – reakcja może przebiegać samorzutnie. Uzgadnianie reakcji redoks opisane jest szerzej w dalszym podrozdziale.

Na przykład,  w równaniu reakcji (3), metaliczna miedź reaguje z gazowym chlorem, w efekcie powstaje chlorek miedzi(II). Mamy w tym przypadku do czynienia z dwoma procesami połówkowymi: utlenianiem miedzi metalicznej do Cu2+ (reakcja 2) i redukcją chloru z Cl2 do Cl- (reakcja 4).

Cu0 + Cl2 → CuCl2 (3)

Cu0  → Cu2+ +2e- (2)

Cl2 + 2e- → 2Cl- (4)

Jak już wcześniej ustaliliśmy, potencjał utleniania miedzi do Cu2+ według równania 2 wynosi  -0,34V, natomiast potencjał redukcji chloru do Cl- według równania (4)wynosi  2,72V (w tabeli zapisana jest wartość potencjału dla redukcji 1/2Cl2, czyli należało ją pomnożyć przez 2). Sumaryczna wartość po dodaniu potencjałów utleniania i redukcji wynosi więc -0,34V + 2,72V = 2,38V, zatem

Zobacz również

 • Stopnie utlenienia

  Stopień utleniemia jest to ładunek elektryczny atomu w związku chemicznym, gdyby ten związek był zbudowany z jonów. W związkach złożonych tylko z dwóch pierwiastków stopień utlenienia jest równy liczbie elektronów oddanych lub przyjętych. Stopień utlenienia oznacza się rzymską liczbą poprzedzoną zna...

  Więcej
 • Szereg napięciowy metali

  Ułożenie metali według wzrastającej wartości potencjału redoks pozwala na stworzenie szeregu napięciowego metali. Metale położone na szczycie szeregu, takie jak lit, sód, czy potas mają silną tendencję do oddawania elektronów i w efekcie łatwo tworzą jony dodatnie (świadczy o tym duża ujemna wartość potencjału reduk...

  Więcej
 • Bilansowanie reakcji redoks

  Reakcje redoks to takie procesy chemiczne, w których jedne substancje ulegają utlenianiu, a inne – redukcji. Oznacza to, że zmienia się ich stopień utlenienia. Dla substancji utlenianej – rośnie, a dla redukowanej – maleje. Przykładem może być reakcja nadmanganianu potasu z siarczanem (IV) sodu, opisana poniżej. W...

  Więcej
 • Otrzymywanie wodoru, tlenu i innych pierwiastków

  Czysty wodór i tlen można łatwo otrzymać na drodze elektrolitycznego rozkładu wody. Czyste gazy wydzielają się wtedy na odpowiednich elektrodach – wodór na katodzie, na anodzie – tlen, zgodnie z równaniami cząstkowymi (1) – dla wodoru i (2) dla tlenu.

  Więcej
 • Zastosowanie elektrolizy

  Proces elektrolizy znajduje wiele różnorodnych zastosowań, zarówno w przemyśle, jak i w laboratorium. Przemysłowe zastosowania elektrolizy to przede wszystkim otrzymywanie metali szlachetnych, szczególnie miedzi, o wysokiej czystości.

  Więcej

Losowe zadania

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
Ostatnio komentowane
No
Ktoś coś • 2020-04-04 18:36:20
xD
Wojciech Stożek • 2020-04-04 14:05:03
KKKK
MISTRZ • 2020-04-03 14:45:57
d
d • 2020-04-03 13:15:01
n
bn • 2020-04-03 12:55:19