Znaczenie parzydełkowców

1.Szkielety wapienne koralowców (głównie korali madreporowych) uczestniczą w tworzeniu raf koralowych, które są najbardziej produktywnymi ekosystemami wodnymi i dużą atrakcją dla turystów;

Rafa koralowa
Rafa koralowa/Richard Ling (15.07.2004)/commons.wikimedia.org

2. Rafy koralowe dają schronienie i pokaram wielu organizmom (m.in. rybom, skorupiakom, małżom, jeżowcom i rozgwiazdom);

3. Liczne parzydełkowce żyją w różnych związkach z innymi organizmami np. korale madreporowe żyją w symbiozie z samożywnymi protistami i sinicami, ukwiał i pustelnik żyją w protokooperacji (ukwiał służy pustelnikowi jako schronienie i środek transportu, sam zaś korzysta z resztek pokarmu);

4. Szkielety niektórych koralowców (np. korala szlachetnego i korala czarnego) wykorzystywane są w jubilerstwie do wyrobu ozdób;

Gałązki koralowca

Gałązki koralowca/Grzegorz Framski (20.07.2006)/commons.wikimedia.org

5. Niektóre meduzy (np. z rodzaju Ropilema) są jadalne i służą jako pokarm dla mieszkańców Chin i Japonii;

6. Niektóre parzydełkowce (np. żeglarz portugalski czy Chirionex fleckeri) są niebezpieczne dla kąpiących się ludzi, oparzenia przez nie spowodowane mogą doprowadzić nawet do śmierci;

Żeglarz portugalski (Physalia physalis)
Żeglarz portugalski (Physalia physalis)

7. Parzydełkowce odżywiają się drobnymi skorupiakami, mięczakami, rybami i ich larwami; same natomiast (ze względu na swój jad) stanowią pokarm dla nielicznych zwierząt wodnych: ryb, rozgwiazd, mięczaków, żebropławów a niektóre także dla żółwi;

Przegląd parzydełkowców:

Parzydełkowce dzielimy na cztery gromady: stułbiopławy, krążkopławy, koralowce i kostkomeduzy.

Stułbiopławy występują w postaci polipa, meduzy lub w obu tych formach. W stadium polipa (najczęściej bez przegród w jamie gastralnej) stułbiopławy zazwyczaj tworzą kolonie. Poszczególnie osobniki kolonijne są często zróżnicowane pod względem pełnionych funkcji i wykazują wyraźny polimorfizm. Wyróżniamy m.in. polipy odżywcze, obronne i rozrodcze, które posiadają przystosowania w budowie do pełnionej roli (np. duże rozbudowane czułki z parzydełkami u polipów obronnych). Meduzy stułbiopławów mają mniejsze od polipów rozmiary i tworzą pierścieniowy żagielek (vellum) na brzegu dzwona. Przedstawicielami stułbiopławów jest m.in. żeglarz portugalski, który tworzy kolonię przyczepioną do pęcherza pławnego oraz żyjąca pojedynczo w wodach słodkich stułbia pospolita.

Stułbia zielona
Stułbia zielona/Dr. Ralf Wagner(30.04.2004)/commons.wikimedia.org

Krążkopławy to wyłącznie morskie parzydełkowce, które prowadzą drapieżny tryb życia. Postacią dominującą w tej grupie jest meduza, która jest wyraźnie większa (średnica do 3 m), nie posiada żagielka. Polipy są niewielkie (od 1 do 7 mm), żyją zazwyczaj pojedynczo i posiadają cztery przegrody w jamie gastralnej. Krążkopławy są rozdzielnopłciowe a ich gonady (męskie i żeńskie) występują w liczbie 4 lub 8 i są najczęściej jaskrawo ubarwione. W rozwoju występuje metageneza z orzęsioną larwą planulą. Przedstawicielami krążkopławów są bełtwa oraz żyjąca w Bałtyku chełbia modra.

Chełbia modra
Chełbia modra (Aurelia aurita)

Koralowce to wyłącznie morskie parzydełkowce występujące tylko w postaci polipów. Żyją pojedynczo lub w koloniach, a ich jama gastralna jest podzielona na liczne komory. Obecność określonej liczby przegród stała się podstawą klasyfikacji koralowców na sześciopromienne i ośmiopromienne.

Korale sześciopromienne mają 6 przegród i czułków (lub też ich liczba jest wielokrotnością sześciu). Ich przedstawicielami są żyjące pojedynczo ukwiały oraz korale madreporowe. Te drugie otoczone wapienną osłoną żyją w koloniach tworząc rafy koralowe.

Korale madreporowe
Korale madreporowe/Brocken Inaglory (04.2004)/commons.wikimedia.org

Korale ośmiopromienne mają 8 przegród i czułków. Zazwyczaj tworzą kolonie Większość posiada wewnętrzny szkielet wapienny lub rogowy. Przedstawicielami są : koral szlachetny, pióra morskie, gorgonia.

Korale ośmiopromienne
Korale ośmiopromienne

Kostkomeduzy są reprezentowane jedynie przez 20 gatunków tropikalnych parzydełkowców. Posiadają najlepiej rozwinięty układ nerwowy, a ich meduzy, które kształtem przypominają kostki potrafią omijać przeszkody.

Kostkomeduzy
 

Polecamy również:

 • Gąbki

  Gąbki to najprostsze zwierzęta dwuwarstwowe, które w stadium dorosłym prowadzą osiadły tryb życia. Są zwierzętami beztkankowymi – nie tworzą typowych tkanek ani narządów. Występują wyłącznie w środowisku wodnym – głównie w morzach (80% wszystkich przedstawicieli), rzadziej w... Więcej »

 • Płazińce

  Płazińce inaczej zwane robakami płaskimi są zwierzętami o grzbietobrzusznie spłaszczonym ciele, w którym wyróżnić może przód (bez wyraźnie wyodrębnionego odcinka głowowego) i tył ciała oraz stronę grzbietową i brzuszną. Więcej »

 • Nicienie

  Nicienie są to zwierzęta, które opanowały wszystkie typy środowisk występujących na kuli ziemskiej. Są wolno żyjące lub prowadzą pasożytniczy tryb życia. Występują głównie w wodach, glebie oraz w ciele innych organizmów (roślinnych i zwierzęcych). Spotkać je możemy... Więcej »

 • Pierścienice

  Pierścienice to grupa zwierząt obejmująca ok. 9 tysięcy gatunków żyjących w morzach, wodach słodkich, glebie i ściółce. Większość prowadzi wolno żyjący tryb życia, nieliczne są pasożytami (pijawki). Zaliczamy do nich drapieżników, filtratorów, mułożerców i glebożerców. Więcej »

 • Mięczaki

  Mięczaki są to pierwouste, dwubocznie symetryczne zwierzęta o miękkim niesegmentowanym ciele. Zamieszkują głównie środowisko wodne (morza i wody słodkie), ale możemy je spotkać także na lądzie (ślimaki płucodyszne). We wnętrze ciała znajduje się pierwotna jama ciała (blastocel), w której krąży... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 3 + 1 =
jojo bizzare
2020-10-30 09:27:37
spox
Zosik
2020-01-08 14:55:08
Nic na temat
hudan
2019-10-20 17:50:50
xd
typowy bambus
2019-10-03 15:37:57
trochę nie na temat ale ogólnie spoko
Ostatnio komentowane
latwe
• 2023-02-08 17:29:35
spkk
• 2023-02-08 15:11:50
Dzk
• 2023-02-08 14:34:22
Co za down to zadaje
• 2023-02-07 17:34:39
gggfki
• 2023-02-07 15:48:13