Mięczaki

Mięczaki są to pierwouste, dwubocznie symetryczne zwierzęta o miękkim niesegmentowanym ciele. Zamieszkują głównie środowisko wodne (morza i wody słodkie), ale możemy je spotkać także na lądzie (ślimaki płucodyszne). We wnętrze ciała znajduje się pierwotna jama ciała (blastocel), w której krąży krew. Wtórna jama ciała (celoma) uległa silnej redukcji do worka osierdziowego i kanałów układu wydalniczego i rozrodczego.

Mięczaki nie posiadają jednolitego wora powłokowo-mięśniowego, a rolę szkieletu pełni u nich muszla i ciśnienie płyny znajdującego się wewnątrz ciała. Ciało mięczaków pokryte jest jednowarstwowym nabłonkiem zawierającym gruczoły śluzowe. Zbudowane jest z trzech zasadniczych części: głowy, worka trzewiowego i nogi.

Ślimak winniczek
Ślimak winniczek - najbardziej znany przedstawiciel mięczaków/Tim Ross(13.09.2009)/
commons.wikimedia.org

Głowa (występuje u ślimaków i głowonogów, brak jej natomiast u małży), która może być wyodrębniona od pozostałej części ciała zawiera otwór gębowy i narządy zmysłów (u ślimaków oczy znajdują się na czułkach lub u ich podstawy).

Noga, która jest narządem lokomotorycznym (u ślimaków służy do pełzania i pływania, u małży do przemieszczania po dnie i zagrzebywanie się w mule) znajduje się bo brzusznej stronie ciała. U głowonogów noga uległa przekształceniu w ramiona (tzw. macki) służące do obrony lub ataku oraz lejek (rurkowaty twór), przez który wydostaje się woda co umożliwia poruszania się w sposób „odrzutowy”.

Worek trzewiowy to część ciała odpowiadająca tułowiowi, znajduje się w niej większość narządów wewnętrznych. Worek trzewiowy tworzy po stronie grzbietowej nabłonkowo-łącznotkankowy fałd powłoki ciała zwany płaszczem, w którym znajdują się gruczoły wytwarzające muszlę. Pomiędzy workiem trzewiowym a płaszczem znajduje się przestrzeń zwana jamą płaszczową, w której znajdują się ujścia układu pokarmowego, wydalniczego i płciowego a u niektórych głowonogów także worka czernidłowego. Jama płaszczowa jest silnie ukrwiona (u płucodysznych), mogą miesić się w niej narządy wymiany gazowej (skrzela u skrzelodysznych). U ślimaków worek trzewiowy uległ skręceniu i obrócił się, co spowodowało przemieszczenie się narządów wewnętrznych i otworu odbytowego, który znajduje się z przodu ciała.

Większość mięczaków posiada muszlę, która jest wytworem gruczołów płaszcza. Muszlę tworzą najczęściej trzy warstwy: rogowa, która zbudowana jest z rogowej substancji organicznej – konchioliny oraz porcelanowa i perłowa zbudowane z węglanu wapnia. Warstwa porcelanowa nie występuje u wszystkich mięczaków muszlowych. Muszla stanowi miejsce przyczepu dla mięśni (pełni więc rolę szkieletu zewnętrznego) oraz chroni ciało mięczaków przed wyschnięciem i uszkodzeniami mechanicznymi. U ślimaków lądowych muszla może być zamykana śluzem lub wapiennym wieczkiem.

Polecamy również:

  • Mięczaki - czynności życiowe, rozmnażanie i rozwój mięczaków

    Układ pokarmowy Układ pokarmowy zbudowany jest z trzech odcinków: jelita przedniego, środkowego i tylnego. Rozpoczyna się otworem gębowym, który przechodzi w jamę gębową a następnie w umięśniona gardziel, gdzie znajdują się chitynowe szczęki i język z tarką (nie występuje u małży), czyli... Więcej »

  • Znaczenie mieczaków

    Pozytywne: 1. Mięczaki stanowią pokarm dla wielu zwierząt (szkarłupni, stawonogów, ryb, ptaków nadwodnych i ssaków np. wydr i piżmaków); same natomiast są konsumentami przez co są ważnym ogniwem obiegu materii organicznej w zbiornikach wodnych. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 5 =
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24