Układ krwionośny i oddychanie gadów

Krążenie krwi u płazów:

Gady posiadają zamknięty układ krwionośny. Składa się on z dwóch obiegów krwi: dużego i małego (płucnego). Budową przypomina układ krwionośny płazów. Zmiany następują w sercu. Serce składa się z dwóch przedsionków (prawego i lewego) oraz jednej komory, w której występuje częściowa przegroda. Ma to na celu lepsze oddzielenie krwi natlenowanej z odtlenowaną. U krokodyli przegroda międzykomorowa rozrasta się, tak że dochodzi do całkowitego podziału komory na prawą i lewą (mieszanie się krwi następuje tylko u podstawy prawego i lewego łuku aorty). W małym obiegu odtlenowana krew z prawej części komory wypływa pniem płucnym, który rozgałęzia się na tętnice płucne. W płucach zachodzi wymiana gazowa (pobierany jest tlen, a oddawany dwutlenek węgla). Krew natlenowana żyłami płucnymi wraca do lewego przedsionka serca. W dużym obiegu natlenowana krew z lewej części komory wypływa aortą i dalej tętnicami rozprowadzana jest po ciele (dostarcza tlen do komórek). Następnie krew z dwutlenkiem węgla płynie żyłami w kierunku serca i przez zatoką żylną dostaje się do prawego przedsionka.

Układ krwionośny gadów
Układ krwionośny gadów/SkyMaja (14.12.2007)/commons.wikimedia.org

Oddychanie gadów

W przeciwieństwie do płazów u gadów wymiana gazowa nie zachodzi przez skórę, które jest sucha i zrogowaciała. Głównym narządem oddechowym są płuca. Powietrze dostaje się do nich przez nozdrza, gardziel, krtań, tchawicę (wzmocnioną chrzęstnymi pierścieniami) i parzyste oskrzela. Workowate płuca są silnie unaczynione i dobrze pofałdowane, dzięki czemu zwiększa się ich powierzchnia oddechowa (powierzchnia czynna płuc zależy od ilości komór pęcherzykowych). U niektórych gadów (węże, padalec) zachowało się tylko jedno wydłużone płuco (lewe uległo redukcji). Ponadto płuca niektórych gadów zaopatrzone są w worki powietrzne (działają jako narząd hydrostatyczny u wodnych gadów). Wentylacja płuc następuje w wyniku ruchów klatki piersiowej. W czasie wdechu mięśnie międzyżebrowe kurczą się, co powoduje zwiększenie objętości klatki piersiowej i rozciągnięcie płuc, które napełniają się powietrzem (na skutek podciśnienia następuje „zassanie powietrza”). W czasie wydechu mięśnie międzyżebrowe rozkurczają się, w wyniku czego następuje zmniejszenie objętości klatki piersiowej i wytworzenie nadciśnienia. To skutkuje usunięciem powietrza z płuc.

Polecamy również:

 • Budowa gadów i szkielet

  Gady są dość zróżnicowaną grupą zwierząt. Ich ciało jest najczęściej wydłużone i składa się z głowy, szyi, tułowia i ogona. Na ogół występują też dwie pary rozstawionych na boki kończyn. Więcej »

 • Układ pokarmowy, wydalniczy i nerwowy gadów

  Układ pokarmowy rozpoczyna się otworem gębowym prowadzącym do jamy gębowej. Dalej znajduje się gardziel (wyraźnie odgraniczona od jamy gębowej), przełyk, żołądek (na ogół dobrze wykształcony, szczególnie u węży), jelito cienkie (do którego... Więcej »

 • Rozmnażanie i rozwój gadów

  Gady są rozdzielnopłciowe. Posiadają parzyste gonady, które uchodzą do kloaki. Układ rozrodczy żeński składa się jajników i jajowodów, a układ rozrodczy męski z parzystych jąder, najądrzy i nasieniowodów. Ponadto samce posiadają wynicowane z kloaki prącie. Więcej »

 • Gatunki gadów

  Gady dzielimy na cztery rzędy: żółwie, hatterie, łuskonośne i krokodyle.Żółwie występują głównie w strefie tropikalnej lub subtropikalnej. Prowadzą wodny lub lądowy tryb życia. Więcej »

 • Znaczenie i ochrona gadów

  1. Gady są ważnym ogniwem wielu łańcuchów troficznych. Z jednej strony stanowią dużą grupą konsumentów odżywiających się bezkręgowcami (owadami, mięczakami, pierścienicami) oraz drobnymi kręgowcami (rybami, innymi gadami, ptakami i ssakami). Z drugiej zaś są źródłem pokarmu dla wielu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26