Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - program, członkowie, informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - informacje

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) to partia, która została założona w 1999 r. – jej założycielami byli aktywiści polityczni, którzy byli związani ze środowiskami Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej, a także Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (głównej partii działającej w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej).

Warto wiedzieć, że przed powstaniem partii SLD, Sojusz funkcjonował jako koalicja partii o genezie socjalistycznej, których przywódcami byli Aleksander Kwaśniewski oraz Włodzimierz Cimoszewicz.

Partia od samego początku (jeszcze jako koalicja), uzyskiwała wystarczające poparcie w społeczeństwie by uzyskać miejsca w Parlamencie – początkowo była partią opozycyjną (a nawet antysystemową) wobec ugrupowań i polityków postsolidarnościowych.

Deklarowane poglądy SLD polityczne są lewicowe, natomiast w sferze gospodarczej SLD popiera społeczną gospodarkę rynkową.

W 1993 r. SLD zwyciężyło w wyborach parlamentarnych (jezcze jako koalicja) i otworzył rząd z premierem Waldemarem Pawlakiem.

W trakcie wyborów prezydenckich 1995 r. Sojusz Lewicy Demokratycznej poparł Aleksandra Kwaśniewskiego (kandydata Socjaldemokracji RP), który w wyborach zwyciężył z dotychczasowym Prezydentem RP – Lechem Wałęsą. Aleksander Kwaśniewski pełnił funkcję Prezydenta RP przez dwie kolejne kadencje, co wiąże się nie tylko z jego sprawnością działania, ale także z brakiem odpowiedniego kontrkandydata. Wybór Aleksandra Kwaśniewskiego (także na drugą kadencję) dobrze pokazuje pewną zmianę mentalności Polaków, którzy w obliczu ogromnego skłócenia (a przez to słabości) środowisk postsolidarnościowych, zaakceptowali Prezydenta związanego w przeszłości z władzami PZPR. Podobnie należy oceniać również zwycięstwa SLD w wyborach parlamentarnych 1993 r.

Po wyborach parlamentarnych z 1997 r. SLD przeszło do opozycji, a w latach 2001-2005 ponownie wróciło do władzy. SLD utworzyło wówczas rząd z PSL – premierem został Leszek Miller, jego następcą (od 2004 r.) był natomiast Marek Belka.

Od 2005 r. SLD pozostaje w opozycji względem partii rządzących (najpierw PiS, potem PO). Aktualnym przewodniczącym partii jest Leszek Miller.

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - członkowie

Osoby (prócz już wymienionych), z jakimi należy wiązać SLD to Józef Oleksy, Grzegorz Napieralski, Wojciech Olejniczak, Joanna Senyszyn.

Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - program

Charakterystyczną cechą SLD jest znaczny liberalizm w sferze społecznej (m.in. laicyzacja państwa, swobodny dostęp do antykoncepcji, liberalizacja prawa aborcyjnego itp.), w tym także w kwestiach równości kobiet i mężczyzn. 

Jeśli chodzi o postulaty ustrojowe, to SLD opowiada się za jednoizbowym parlamentem, a także za wyborem Prezesa Rady Ministrów dokonywanej przez Sejm. W sferze ekonomicznej SLD postuluje wsparcie pracowników (m.in. poprzez zwiększenie płacy minimalnej), inwestycję w rozwój społeczny, wprowadzenie podatków progresywnych.

Istotnym postulatem SLD jest również likwidacja gimnazjów i przywrócenie 8-klasowej szkoły podstawowej.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
aaa
2018-11-25 11:36:23
Od zawsze głosowałem na lewicę. Jeżeli SLD w wyborach do Sejmu pójdzie samodzielnie a nie w koalicji / plan Borowskiego/ to straci mój głos i zapewnie nie tylko mój.
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53