Partie polityczne w Polsce i ich liderzy - WOS

Działalność partii politycznych w Polsce reguluje ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych. Ustawa ta zawiera definicję partii politycznej jako dobrowolnej organizacji, stawiającej sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez wywieranie wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej za pomocą metod demokratycznych.

System partyjny III Rzeczpospolitej możemy opisać jako system wielopartyjny, który jest charakterystyczny dla państw demokratycznych, szczególnie na początku ich demokratycznej historii (później może dojść do rozwoju np. systemu dwupartyjnego).

Warto zaznaczyć, że istotnym czynnikiem wpływającym na obecny rozwój partii politycznych w kraju jest sposób ich finansowania – partie są finansowane m.in. subwencji budżetowych, toteż ugrupowania nowe, nie posiadające zaplecza i pozostające poza parlamentem mają ograniczone metody zdobycia takich środków.

Warto wiedzieć, że każdorazowe powstanie nowej partii zgłasza się do ewidencji partii politycznej, która jest prowadzona przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Zgłoszenie powstałej partii powinno zawierać takie informacje jak nazwa partii, jej skrót, adres a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do jej reprezentowania. Warto zaznaczyć, że system ewidencyjny partii świadczy o pełnej swobodzie zakładania partii politycznej, w przeciwieństwie do pozostałych systemów (ważnych szczególnie z perspektywy historycznej) – koncesyjnego, administracyjnego, rejestracyjnego.

Od 1989 r. układ sił na polskiej scenie politycznej zmieniał się dość dynamicznie – w wyborach z 1991 r., czyli pierwszych wolnych wyborach parlamentarnych, uczestniczyło prawie 30 komitetów wyborczych. Świadczyło to o znacznym rozbiciu politycznym, lecz z drugiej strony było także naturalną reakcją na długie lata rządów monopartyjnych (jeśli za takie uznamy rządy PZPR z SD i ZSL jako swego rodzaju przybudówkami).

W kolejnych latach – w kolejnych wyborach parlamentarnych – można obserwować w Polsce stopniowe zmniejszanie się liczby najbardziej aktywnych ugrupowań politycznych, a także przemiany w partiach jako takich, często aktywność jednostek – liderów, bardziej niż całości partii. Należy podkreślić, że obecne (grudzień 2013 r.) rozdrobnienie partii reprezentowanych w parlamencie wynika z podziałów, jakie nastąpiły wewnątrz różnych partii już po wyborach. Kolejne wybory prawdopodobnie zweryfikują liczebność reprezentowanych w Sejmie i Senacie ugrupowań.

W roku 2013 r. najważniejszymi partiami – aktywnymi aktorami polskiej sceny politycznych były: Platforma Obywatelska (partia rządząca, na czele z Donaldem Tuskiem), Prawo i Sprawiedliwość (na czele z Jarosławem Kaczyńskim), Twój Ruch (powstały z Ruchu Palikota, na czele Janusz Palikot), Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także mniejsze partie – Solidarna Polska i Polska Razem.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 5 =
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43
ok
• 2024-05-20 16:01:25