Socjaldemokracja Polska - program, członkowie, historia

Socjaldemokracja Polska to partia powstała w 2004 r. na skutek rozłamu w Sojuszu Lewicy Demokratycznej – liderem partii początkowo był Marek Borowski, po jego rezygnacji Bartosz Dominiak, po nim - Wojciech Filemonowicz.

Socjaldemokracja Polska jest zwolennikiem ustroju socjaldemokratycznego oraz państwa opiekuńczego, dlatego też zaliczana jest do kategorii partii centrolewicowych.

Socjaldemokracja Polska - historia

Od momentu swojego powstania SdPL startowała w wyborach – w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 r. partia uzyskała poparcie ponad 5%, natomiast odniosła porażkę w wyborach parlamentarnych z września 2005 r. nie przekraczając progu wyborczego (poparcie wynosiło niecałe 4%).

Marek Borowski – lider SdPL kandydował na stanowisko Prezydenta RP w wyborach prezydenckich z 2005 r. – uzyskał on dość znaczne poparcie (ponad 10%).

Wybory 2006 r. zmusiły SdPL do działań, które zwiększą szansę na sukces, dlatego wraz z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i Partią Demokratyczną – demokraci.pl SdPL weszła do koalicji (Lewica i Demokraci). Koalicja ta startowała także wspólnie wyborach parlamentarnych w 2007 r., dzięki czemu SdPL zdobyła 10 mandatów w Sejmie.

W kolejnych latach można obserwować wyraźny spadek znaczenia partii – jej członkowie przechodzili do innych partii – PO, SLD, także do Ruchu Palikota. 

Socjaldemokracja Polska - program

Socjaldemokracja Polska jest partią o silnie liberalnych poglądach w sferze społecznej - postuluje złagodzenie prawa aborcyjnego, wprowadzenie związków partnerskich, laicyzacji państwa.

Partia przeciwna jest szeroko pojętej lustracji.

W kwestiach ustrojowych ważnym postulatem Socjaldemokracji Polskiej jest rozwiązanie Senatu.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 3 =
Ostatnio komentowane
TO NIE JEST INTERPRETACJA. MOIM ZDANIEM NAJGORSZA INTERPRETACJA NA ŚWIECIE. MOJA P. OD PO...
ŻAŁOSNE • 2020-10-28 23:03:24
7y6yy
ytyio yguig • 2020-10-28 18:58:23
Tekst jest napisany z błędami. (lata panowania) Hammurabi nie zjednoczył pierwszy Samar...
Historyk • 2020-10-28 17:07:17
To jest 7.
Alice • 2020-10-28 11:43:13
hyggyy
jhfhftu • 2020-10-28 10:30:09